Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Izglītības iestāžu dienaskārtībā kompetenču pieejas ieviešana

30.08.2019 0

Tuvojoties jaunajam mācību cēlienam, pirmdien, 26. augustā, Iecavas novada izglītības darbinieki tikās tradicionālajā Iecavas novada skolotāju konferencē.

Izglītības iestāžu dienaskārtībā kompetenču pieejas ieviešana
FOTO: A. Kļaveniece

Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Ludriķis pedagogiem veltīja uzmundrinošus vārdus un sveica jaunā mācību gada priekšvakarā.

Suminājumi un ziedi iepriecināja gan Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumu saņēmējus (Iecavas vidusskolas pedagogu Andreju Indānu, vieglatlētikas treneri Daci Vizuli un Zālītes speciālās pamatskolas līdzšinējo direktora pienākumu izpildītāju Sigitu Lazbergu), kā arī pedagogus, kas šogad uzsāks darba gaitas kādā no izglītības iestādēm.

Iecavas vidusskolā darbu uzsāks angļu valodas skolotāja Krista Dārziņa, Iecavas pamatskolā - angļu valodas skolotāja Iveta Klīdzēja, Zālītes speciālajā pamatskolā - direktore Aija Spriņķe un pirmsskolas skolotāja Ilona Zariņa, PII «Cālītis» - pirmsskolas skolotāja Ina Kanopka, Iecavas Mūzikas un mākslas skolā vijoles spēles skolotāja Daina Kārkliņa, mūzikas teorijas skolotāja Linda Razalinska un klavieru spēles skolotāja Edīte Kivila.

Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja un izglītības speciāliste Sanita Reinsone konferences dalībniekus iepazīstināja ar izglītības jomas aktualitātēm gan novadā, gan valstī. Jau pagājušajā gadā izglītības iestādes iesaistījās valsts finansētajā projektā «Skolas soma», un to būs iespējams turpināt arī šogad. Projekta gaitā skolēni iepazīst Latvijas kultūras un dabas vērtības, mācību procesa ietvaros iesaistās dažādās kultūras un mākslas norisēs, stiprinot nacionālo identitāti un savu pilsonisko līdzdalību. Šajā mācību gadā sākas arī projekta «Izglītojamo individuālo prasmju un talantu attīstības veicināšana» 2. posms, kas tiks realizēts turpmāko divu mācību gadu laikā. 

Lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, vispārizglītojošo skolu skolēnus no 5. līdz 12. klasei un profesionālās izglītības programmu audzēkņus no 1. līdz 4. kursam arī turpmāk būs iespēja iesaistīt ESF projektā «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» jeb «PuMPuRS». Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveidos individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtēs mācību pārtraukšanas riskus un paredzēs nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekta laikā paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam. Speciālistes informēja arī par skolēnu un pedagogu sasniegumiem, kā arī centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Interešu izglītībā nākamgad lielākais uzsvars tiks likts uz gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2020. gada 6.–12. jūlijā.

Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes sāks īstenot pilnveidoto mācību satura un kompetenču pieeju atbilstoši «Noteikumiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem». Savukārt 2020./2021. mācību gadā pilnveidotā mācību satura ieviešana plānota 1., 4., 7. un 10. klasē.

Savā pieredzē par kompetenču pieejas ieviešanu mācību saturā dalījās vidusskolas direktore Agra Zaķe un Iecavas pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Inga Čipena. «Skolas skolotāji aktīvi izglītojas, jo jaunās zināšanas ir vērtīga lieta. Taču uzskatu, ka jāsaglabā līdzsvars starp jauno un veco, inovatīvo un tradicionālo. Vairākas metodes izmēģinājām: ja der - ieviesām, ja ne - noraidījām,» pieredzē dalījās A. Zaķe. Latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības vadītāja Dace Greiža pastāstīja, kādu pedagoģiskās darbības pieredzi guvušas mācīšanās grupas dalībnieces. Lai sekmētu skolēnu prasmes un izaugsmi, arī skolotāji mācās mācīt, fokusējoties uz praktisku darbību, tās analīzi, refleksiju, savstarpēju atbalstu, pieredzes iegūšanu un dalīšanos ar to. «Sākumā bijām apmulsuši no nezināmā, taču velns nav tik melns, kā to mālē,» jaunās mācīšanas un skolēnu novērtēšanas metodes vērtēja D. Greiža. Vidusskolas skolotāja Anitra Taurene iepazīstināja ar savu radošo darbu par formatīvās vērtēšanas un snieguma līmeņu aprakstu izmantojumu mācību sasniegumu veicināšanai. Ar prezentāciju par bērnu tiesību aizsardzību uzstājās Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Pārsla Dredžele.

Pašvaldības administrācijas projektu vadītāja Sintija Kalēja pastāstīja, ka jaunajā mācību gadā dalību ESF projektā «Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs» turpinās Iecavas vidusskola un Iecavas pamatskola. Arī šogad skolēni iepazīs dažādas profesijas, izzinās izglītības iespējas, mācīsies veikt pašnovērtējumu un pilnveidos karjeras lēmuma prasmes. Tā kā karjeras izvēle nav viegls uzdevums, šogad skolēniem tiks nodrošinātas karjeras individuālās konsultācijas. Jau no septembra 2. klašu skolēni turpinās apgūt peldētprasmi projektā «Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā».

Konferences gaitā tās dalībnieki iepazinās arī ar zinātkāres centra «Zinoo» piedāvājumu un uzņēmuma «Officeday» izstrādāto produktu - interneta platformu «Interaktīvā skola», kas ļauj mācību procesu pārvērst aizraujošā piedzīvojumā - ar darbošanos, spēlēm, testiem un 3D modeļiem izzināt pasauli. Konferences noslēgumā pedagogus priecēja grupas «Lauku muzikanti» pārstāvji Normunds Ķietis un Inita Āboliņa.  

Fotogalerija:
Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    30.08.2019
TWITTER
Iecavas novads
11 aug
#teirdarbs Informācija par aktuālajām pašvaldības iestāžu vakancēm - https://t.co/wQFfW4dUCH https://t.co/QwxQkMDUh4