Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Par nākotni bez klimata krīzes

14.11.2019 0

Katrs mācību gads pirmsskolas izglītības iestādei «Dartija» ir aktīvs un notikumiem bagāts. Īstenojot Ekoskolas programmu, audzēkņi ne tikai paši aktīvi rīkojas, bet aicina to darīt ikvienu atbildīgu pilsoni, kuram rūp tīra vide un laimīgu bērnu nākotne.

Par nākotni bez klimata krīzes
FOTO: no PII «Dartija» albuma

Izzinot un pētot dažādas ekotēmas par ilgtspējīgu rīcību un atbildīgu attieksmi, «Dartijas» audzēkņi piedalījās vides kampaņā Rīcības dienas. Tā ir laba iespēja uzsākt vienu no Ekoskolu galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības izglītošanu un iesaistīšanu. Kopā vieglāk, tādēļ Rīcības dienas notiek vienlaikus visā Latvijā vienas nedēļas laikā. Šogad - no 4. līdz 10. novembrim, kad kopīgā tēma bija “Par nākotni bez klimata krīzes”.

Rīkoto pasākumu mērķis ir pievērst audzēkņu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par klimata krīzes cēloņiem, risinājumiem un ikkatra cilvēka iespējām izdarīt izvēles par labu nākotnei bez krīzes.

Katrs aktīvais PII «Dartija» audzēknis piedalījās zibakcijā – devās Iecavas ielās un sabiedriskajās iestādēs, aicinot iedzīvotājus ne tikai domāt, bet arī rīkoties atbildīgi:

  • Teikt “nē!” plastmasas maisiņiem;
  • Ne tikai šķirot, bet arī neradīt atkritumus;
  • Izvietojot atgādnes iestādes teritorijā, aicināt izslēgt auto, ja stāv ilgāk par 5 minūtēm!
  • Veidot Latvijas nākotni par tīru un videi draudzīgu.

Bērni dāvināja iedzīvotājiem kopīgi ar vecvecākiem un vecākiem darinātus auduma maisiņus, pašu gatavotus atstarotājus un iepazīstināja ar Ekoskolas kodeksu.

Iestādē tika izvietots plakāts, kur ikviens tika aicināts rakstīt savu novēlējumu Latvijai dzimšanas dienā, pastāstot citiem, ko katrs dara, lai Latvijas iedzīvotāji visi un katrs būtu laimīgāki un nākotnes sabiedrības dabas resursi netiktu iztērēti un izsmelti jau šodien.  Pēc Latvijas valsts svētkiem plakāts tiks novietots publiskai pieejai Iecavas domes telpā.

Bērni apmeklēja Iecavas pamatskolu, Iecavas bērnu bibliotēku, Iecavas Pasta nodaļu, dažādus veikalus, Sociālo dienestu un Iecavas Veselības centru, Iecavas Mūzikas un mākslas skolu, uzrunāja sastaptos gājējus un aicināja ikvienu atbildīgi rīkoties videi draudzīgi.

Rīcības dienu noslēgumā notiks konkurss skolām, kurā gan ar interneta balsojumu, gan žūrijas vērtējumu tiks izvēlēti labākie akciju rīkotāji. Veiksmīgāko un radošāko iniciatīvu autori, kā arī aktīvākie kampaņas popularizētāji saņems balvas no Ekoskolu Rīcības dienu atbalstītājiem. Šogad mūsu draugu pulkā ir Vides izglītības fonda pastāvīgais atbalstītājs, zīmola LUCART pārstāvis Latvijā SIA NMS Riga, slēpošanas un atpūtas parks “Ozolkalns”, Operetes teātris, Purenn, izklaides parks "Avārijas brigāde" un beziepakojuma veikals “Turza”.

Stāsti, video un attēli tiks publicēti Vides izglītības fonda tīmekļvietnē un sociālajos medijos - https://www.videsfonds.lv, https://www.facebook.com/videsfonds/

 

Par klimata krīzi

Lai arī klimats lēnām mainījies vienmēr, pēdējā gadsimta laikā cilvēki ar naftas produktu, gāzes un akmeņogļu dedzināšanu jau par 40% palielinājuši svarīgās CO2 gāzes daudzumu Zemes atmosfērā, aizsākot planētas sasilšanu un straujas, neparedzamas klimata pārmaiņas.

Pirmās izmaiņas redzamas jau šobrīd gan Latvijā, gan citur pasaulē, apdraudot dzīvo dabu, lauksaimniecības ražas, veselu pilsētu un pat valstu pastāvēšanu. Tomēr tikai no mūsu rīcības atkarīgs, vai klimata pārmaiņas nesasniegs katastrofālus apmērus, rezultātā padarot lielu Zemes daļu cilvēkiem neapdzīvojamu.

2018. gadā zinātnieki pēc pasaules līderu lūguma publicēja visas aktuālās informācijas apkopojumu, kurā secināts – lai novērstu katastrofālās sekas, nepieciešams pārstāt piesārņot atmosfēru līdz 2050.gadam.

Tas joprojām ir pilnībā iespējams, lai gan prasīs lielas pārmaiņas mūsu dzīvēs. Tāpēc svarīgi atgādināt, ka vēlamies nākotni bez klimata krīzes.

 

Kas būtu jādara citādi, lai novērstu klimata krīzi?

Gan Latvijā, gan pasaulē teju visu ietekmi uz klimatu rada tikai trīs mūsu dzīves jomas:

• Enerģija (mūsu elektrība un siltums ziemā)

• Transports (pārsvarā mūsu automašīnas, arī lidmašīnas)

• Pārtika (pārtikas ražošana rada ap ceturto daļu no ietekmes)

Lai līdz 2050. gadam novērstu piesārņojumu, mums vajadzēs citādāk audzēt pārtiku, ražot enerģiju un pārvietoties. Bet to panākt būs daudz vieglāk, ja šajās trijās jomās samazināsim izšķērdību.

 

Tas nozīmē:

Enerģijas jomā – Latvijā svarīgi samazināt siltuma zudumus apkures sezonā, bet jebkura elektrības taupīšana palīdz. Vairāk – šeit.

Transporta jomā – mazāk automašīnu, vairāk iešanas kājām un braukšanas ar velosipēdu. Vairāk – šeit.

Pārtikas jomā – svarīgākais mazāk pārtikas izmest atkritumos. Tāpat ļoti lielu ietekmi rada dzīvnieku produkti, kuru daudzumu mūsu uzturā esam ļoti palielinājuši pēdējos gados – tādēļ gan ārsti, gan vides zinātnieki iesaka to samazināt. Vairāk – šeit.

BET KĀ TAD AR ATKRITUMIEM? Atkritumi rada daudzas vides problēmas, bet iepakojuma ražošanas un atkritumu piesārņojuma ietekme uz klimata pārmaiņām ir niecīga. Tāpēc priecāsimies, ja tā vietā pievērsīsieties trim saistībā ar klimatu svarīgajām jomām.

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā pašlaik piedalās vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 67 valstīs, un tajā iesaistījušās 51 000 skolu. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības.  Vairāk informācijas Vides izglītības fonda mājaslapā.

    

Aija Krūmiņa
PII «Dartija» vadītāja vietniece izglītības jomā, Ekoskolas koordinatore
Lapas informācija atjaunota:    14.11.2019
TWITTER
Iecavas novads
09 jūl
❗️Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1. stāvā b… https://t.co/z0d6ntLeGn