Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

No ražošanas pārpalikumiem top nerātnie putni un paradīzes suņi

28.11.2019 0

Lai sekmētu bērnu un jauniešu izpratni par resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju izmantošanu, Iecavas Mūzikas un mākslas skola (IMMS) organizēja konkursu «Radošais atlikums». Piektdien, 22. novembrī, profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņi no 22 skolām sacentās telpisku objektu veidošanā.

No ražošanas pārpalikumiem top nerātnie putni un paradīzes suņi
FOTO: Beata Logina un Baiba Kuzmina

Strādājot komandās, katrā pa diviem dalībniekiem, skolēniem trīs stundu laikā bija jāizgatavo ar dzīvnieku tēmu saistīts mākslas objekts. Konkrēto tēmu dalībnieki uzzināja, tikai konkursam sākoties. Jaunākā grupa (vecumā 10–12 ga-di) no organizatoru dotajiem darba materiāliem gatavoja paradīzes suņus, bet vecākā (13-16 gadi) – nerātnos putnus.

Jaunākajā grupā Iecavas Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja komanda «Radošie eksperti» - Anna Keita Kreicšteina un Markuss Raivo Rijnieks.

Vecākajā grupā IMMS komanda «AA» - Ance Bole un Elza Rozīte - 19 komandu konkurencē ieguva 1. vietu.

Konkursanti bija ieradušies no visas Latvijas: tuvākie – no Bauskas, Ķekavas, Jelgavas novada; tālākie - pat no Latgales Špoģiem. Pirmajā grupā savstarpēji konkurēja 19 komandas, otrajā grupā – 20. No katras izglītības iestādes drīkstēja pieteikt ne vairāk kā divas komandas, vienu katrā vecuma grupā.

Šī dalībniekiem bija pavisam cita veida pieredze, jo darbi bija jāizgatavo uz vietas un konkursa laikā nevarēja konsultēties ar skolotāju, kā tas varbūt ir iespējams konkursos, kuros darbi ir jāiesūta. Šeit savi pedagogi nebija pat tuvumā, jo organizatori konkursa laikā skolotājus izklaidēja un «aizsūtīja» prom: iesaistīja orientēšanās spēlē, lai ciemiņi iepazītu Iecavu un tuvāk iepazītos paši - komandu dalībnieki tika salozēti kopā no dažādām skolām.

«Līdz šim IMMS bija rīkojusi konkursus mūzikas novirzienam, bet mākslai tādu nebija,» par idejas rašanos teic Agate Gūtmane, IMMS direktora vietniece mācību darbā mākslā. «Sen lolojām ideju par konkursu, kas varētu norisināties skolā uz vietas, un Vizuāli plastiskās mākslas metodiskās komisijas vadītāja Laura Potaša-Strode ieteica izmantot dažādus papīra, kartona pārpalikumus un kā uzdevumu dot iespēju dalībniekiem radīt telpisku objektu. Laura arī bija atbildīgā par to, lai konkurss realizētos.
Lai nodrošinātu konkursa veiksmīgu norisi, konkursa organizēšanā iesaistījās komanda - vairāki mākslas skolotāji un tehniskie darbinieki, kas rūpējās par materiālu nodrošinājumu, atbalstu konkursa dalībniekiem un pedagogiem. Liels paldies arī Iecavas Jauniešu centram, kas nodrošināja radošas aktivitātes skolu pedagogiem, un Andrim Kopeikam par ekskursiju «Arhīvā».»

«Jau tad, kad Mākslas akadēmijas maģistros studēju stiklu, sapratu, ka tas ir dārgs materiāls, tāpēc sāku domāt, ka vajadzētu labāk mākslu radīt, nevis nopērkot jaunas lietas, bet izmantojot vecās. Un tāds šim konkursam arī bija uzdevums,» skaidroja Laura Potaša-Strode.

Viņa darbojās žūrijas komisijas sastāvā kopā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvi, vizuālās mākslas izglītības eksperti Ilzi Kupču, mākslinieci keramiķi Lauru Ikerti un AS «Balticovo» komunikācijas un attīstības direktoru Tomu Auškāpu.

Tika vērtēti tādi kritēriji kā darba atbilstība tēmai un nolikuma prasībām, kompozīcija, izpildījuma kvalitāte un oriģinalitāte. Konkurss rosināja skolēnu radošo domāšanu un potenciālu, iedvesmoja meklēt jaunus veidus, kā izmantot lietotus materiālus.

Komisijas priekšsēdētāja I. Kupča atzina, ka pašlaik vērojams dažādu aktivitāšu pārsātinājums, ir daudz mākslas notikumu. Tāpēc atzinīgi vērtējama lielā atsaucība IMMS rīkotajam konkursam: «Ja pasniedzēji to uztver kā jaunu pieredzi un piedzīvojumu, tad viņi ved skolēnus uz šādiem konkursiem.»

Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdā I. Kupča piešķīra specbalvas (skaistas mākslinieku ilustrētas grāmatas) komandām, kuras izcēlās ar īpašu oriģinalitāti vai kam nedaudz pietrūka līdz godalgotajām vietām. Visi konkursa dalībnieki saņēma pateicības, dāvanu no «Balticovo» un īpašu zīmuli, kuru iestādot zemē atkal izaugs jauns koks, - tā teikt, atjaunojamu resursu. Godalgoto vietu ieguvējiem abās vecuma grupās tika dāvanu kartes no mākslinieku preču veikala «Zīmulis un ota».

IMMS saka lielu paldies atbalstītājiem. AS «Balticovo» atbalstīja gan ar izejmateriāliem konkursa darbu izgatavošanai (olu bretēm), gan balviņām («Balticovo» produkcija un recepšu grāmata) katram dalībniekam. Dažādi ražošanas pārpalikumi tika saņemti no SIA «Colorart», SIA «Stora Enso Packaging» un «Iecavas Ziņām».

 

Fotogalerija:
Beata Logina
Lapas informācija atjaunota:    28.11.2019