Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Ceļā uz Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

24.02.2020 0

13. februārī Iecavas kultūras namā virsdiriģentu vadībā sadziedājās Iecavas, Vecumnieku, Rundāles un Bauskas novada koristi, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

 

Svētki norisināsies Rīgā šovasar - no 6. līdz 12. jūlijam. Plānots, ka tajos piedalīsies vairāk nekā 35 000 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm. Svētku laikā notiks
60 pasākumi, to vidū 40 bezmaksas un 20 ar ieejas biļetēm, pārstāvot visas kultūrizglītības nozares: kora mūziku, tautas un mūsdienu deju, pūtēju, simfonisko orķestru, kokļu, folkloras, skolu teātrus, vizuālo un vizuāli plastisko mākslu.

Svētku dalībnieku vidū būs Latvijas vispārizglītojošo skolu, profesionālās izglītības iestāžu, mūzikas skolu audzēkņi, latviešu diasporas pārstāvji un bērni ar īpašām vajadzībām.

Ceļā uz šiem Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētkiem ir arī Iecavas novada izglītības iestāžu, kultūras nama, kā arī Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmai savu dalību ir pieteikuši visi lietišķās mākslas interešu izglītības pulciņi, kuri veido gan individuālos, gan grupu darbus programmai «Radi rotājot». Zemgales kārtas izstāde tiks iekārtota Bauskas muzejā jau 30. martā, kur visi interesenti to varēs apskatīt līdz 15. aprīlim, kad līdz ar radošo darbnīcu izvērtēšanu notiks arī labāko darbu apbalvošana un izvirzīšana uz nākamo kārtu.

Zālītes speciālās pamatskolas pedagogi veido radošu priekšnesumu ar dziesmām, dejām un melodeklamācijām, lai piedalītos svētku koncertā Vērmanes dārzā. 2.aprīlī kultūras pilī «Ziemeļblāzma» notiks Rīgas, Rīgas apkaimes un Zemgales vēsturiskā novada svētki/ atlases skate speciālās izglītības iestāžu audzēkņu projektā «Roku rokā dziesmu rotā».

Zemgales reģiona bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībnieki sarīkojumā/skatē tiksies 3. aprīlī Iecavas kultūras namā, lai rotātu, gavilētu, rotaļātos, muzicētu, dziedātu, dejotu gan visi kopā Zemgalē, gan pēc tam savītos rotaļās ar labākajiem Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Rīgas folkloras kopu dalībniekiem.

Savukārt 17. aprīlī Iecavas Mūzikas un mākslas skolā notiks teātra sporta Zemgales reģiona turnīrs, kur arī Iecavas vidusskolas dalībnieki mēģinās pārliecināt žūriju par savu emociju gammu patiesumu - prieku, azartu, sajūsmu, lai Vērmanes dārza pasākumu programmā «Iepin sevi svētkos» dalītos emocijās ar citiem svētku dalībniekiem.

Svētkiem, kas notiek reizi piecos gados, ļoti nopietni gatavojas arī tautas deju kolektīvi un Iecavas vidusskolas 5.-9. klašu koris, kas pirmās atlases skates jau godam izturēja pagājušā gada pavasarī.

Dziedātāji no Iecavas, Vecumnieku, Rundāles un Bauskas novada 13. februārī Iecavas kultūras namā sadziedājās kopmēģinājumā, lai virsdiriģenti precizētu un nostiprinātu dziesmu skanējuma interpretāciju.

8. aprīlī Bauskas kultūras centrā Iecavas vidusskolas 5.-9. klašu koris savu skanīgumu pierādīs dziesmu svētku žūrijai koru konkursa II kārtā.

Tautas deju lielkoncerta «Saule vija zelta rotu» repertuāru jau divu gadu garumā apgūst mūsu tautas deju kolektīvu dejotāji gan Iecavas vidusskolā, gan arī Iecavas pamatskolā. Dažādu paaudžu horeogrāfu dejās kolektīvi izdejos latvju tradīcijas – saulgriežu svinēšanu. Lai padarītu skaistus, visiem saprotamus un nozīmīgus šos svētkus, deju soļiem un zīmējumiem jābūt precīziem. 27. martā Iecavas kultūras namā visi dejotāji iedejos svētku repertuāru, lai 24. aprīlī raitu dejas soli demonstrētu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skatē XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku žūrijai.

Sajust un izbaudīt XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noskaņu būs iespēja arī visiem iecavniekiem un novada viesiem 23. maijā Iecavas parkā svētku ieskaņas pasākumā «Iecava rotā!». Pasākumā piedalīsies Iecavas novada dziedātāji, dejotāji, vizuālās mākslas, teātra un teātra sporta, kā arī citu interešu izglītības pulciņu dalībnieki. Apmeklētāji varēs vērot koncertu, kurā tiks izdejots un izdziedāts dziesmu un deju svētku repertuārs, iepazīties ar daudzveidīgām interešu izglītības pulciņu iespējām, kā arī darboties radošajās darbnīcās.

Plašāka informācija - svētku mājaslapā www.nacgavilet.lv.

Sanita Reinsone
pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas izglītības speciāliste, svētku koordinatore novadā
Lapas informācija atjaunota:    24.02.2020
TWITTER
Iecavas novads
07 apr
Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība piegādās pārtikas pakas maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem… https://t.co/FL2HPHwjiF