Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Zālītes speciālā pamatskola uzņem izglītojamos

17.06.2021 0

Zālītes speciālā pamatskola 2021./22. mācību gadā uzņem izglītojamos četrās izglītības programmās.

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmās (kods 01015611, 01015811, 01015911);
  • Speciālās pamatizglītības programmās (kods 21015811, 21015911);
  • Profesionālās pamatizglītības programmā «Ēdināšanas pakalpojumi», kvalifikācija «Virtuves darbinieks» (kods 22811021);
  • Profesionālās pamatizglītības programmā «Kokizstrādājumu izgatavošana», kvalifikācija «Koksnes materiālu apstrādātājs» (kods 22543041).

 

Nepieciešami šādi dokumenti:

Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmās:

  1. vecāka/aizbildņa iesniegums;
  2.  valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;
  3. medicīniskā karte (026/u veidlapa).

Profesionālās pamatizglītības programmās:

  1. vecāka/aizbildņa vai pilngadīga izglītojamā iesniegums;
  2. apliecības par pamatizglītību, sekmju izraksta kopijas;
  3. medicīniskā karte (026/u veidlapa).

 

Skola nodrošina izglītojamos ar bezmaksas ēdināšanu, bezmaksas transportu nokļūšanai uz skolu un mājās, diennakts uzraudzību, internāta pakalpojumiem, kā arī daudzpusīgas iespējas piedalīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs.

Interesēties pa tālruņiem – direktors 29483699, direktora vietnieks 29125206, lietvedis 25472888.

Lapas informācija atjaunota:    17.06.2021