Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Iecavas vidusskolai 145

26.11.2021 0

Ik pēc pieciem gadiem novembra tumšajās dienās Iecavas vidusskola iemirdzas svētku priekā – tiek svinēta cienījamās skolas jubileja. 

Iecavas vidusskolai 145
FOTO: G.Juška, L.Egle

Parasti tie ir skaisti svētki skolas saimei un visiem, kas kādreiz jutušies skolai piederīgi. Svinību vakarā iedegtās gaismas nenodziest visu nakti, jo tur virmo atmiņu ugunskuri un satikšanās līksmība.

Par spīti neparastajiem apstākļiem, kādos šogad notiek mācības, skolā tika nolemts: skolas 145.dzimšanas diena jāsvin kā ierasts – nedēļā pēc valsts svētkiem!

Kad tika izvēlēts svinību temats – jubilejas torte –, tam pakārtojās arī visas pārējās norises, kuras nedēļas garumā veda mūs uz svētku kulmināciju 26. novembrī, kas (izrādās!) ir viena no Starptautiskajām kūku dienām.

Svētki jūtami gan telpu noformējumā, gan mācību uzdevumos par skolas vēsturi, gan interaktīvās spēlēs par skolas dzīvi klases stundās. Visu klašu durvis rotā jubilejas kūciņa, skolas vestibilā visus sagaida 1.c klases izveidotā torte, bet skolas galveno stendu rotā skolēnu radošie darbi, kuros atklāta prasme vizuāli noformētās tortes kārtās “iecept” piecrindi.

 

Skola
Liela, balta un gaiša
Audzina, māca, draudzējas
Mana pagātne, tagadne, nākotne
Sirdī

(Elza Draudziņa 8.c)

Skola
Mīļā, gaišā
Māci, radi, iedvesmo
Esi manas otrās mājas un dod
Pamatzināšanas

 

(Jorens Jansons 6.a)

 

 

Galvenā svētku informācijas platforma ir skolas Facebook lapa, kur skatāmi skolas audzēkņu veltījumi skolai un katru dienu tiek ievietotas jubilejas reizei iepriekš ierakstītas intervijas ar bijušajiem audzēkņiem - Jāni Beķeri, Esmeraldu Ermali, Ilzi Vaičekoni, Linardu Jaunzemu, Hugo Hubertu Puriņu -,  skolas muzeja vadītājām Mirdzu Celmiņu un Aldoniju Gaveiku. Ļoti pacilājoši ir  videosveicieni no absolventiem - Signijas Taraņenko un Edžus Kauķa – , sākumskolas skolotājas Evitas Burcevas un skolas direktoriem Agras Zaķes un Kārļa Kravja.

 

26. novembra rītā skolēnus sagaidīja izgaismota skolas apkārtne, ēka un lielā virtuālā jubilejas torte skolas pagalmā. Jubilejas garšas sajūtu deva sarūpētie saldumi un pacilātību radīja saņemtie vēlējuma vārdi. Tādus savā videosveicienā teica arī bijusī direktore Agra Zaķe, kas skolu vadījusī 28 gadus:

“Mīļie, cienījamie absolventi, no sirds jūs sveicu svētku nedēļā un novēlu – izjūtiet sevi kā lielās skolas saimes daļu, tā ir pacilājoša un aizkustinoša sajūta. Lai tas, ko jūs šobrīd darāt, nes jums gandarījumu, prieku un ir svētīgi ne tikai jums, bet visai sabiedrībai kopumā!

Skolasbērni,  esiet sava “es” vislabākā versija, centieties mācīties, izkopt savus dotumus, spējas un talantus, cik nu šajā laikā tas ir iespējams, atbalstiet cits citu, esiet labestīgi!

Cienījamie, mīļie, uzticamie skolotāji, tehniskie darbinieki, skolas vadība, es tiešām lepojos, ka varēju šo svētīgo darbu veikt kopā ar jums. Vēlu jums noturēties, izdzīvot, saņemties, nepadoties, paturēt skaidru prātu, stipru mugurkaulu, labu veselību un milzīgu “krampi”. Ja reiz strādāt, tad no sirds, bet, ja svētki – tad lai mirdz!

Mirdzums katram savā burbulī šajā reizē mums ir tāds blāvāks, bet būsim visi kopā domās, atcerēsimies pagātni, izvētīsim tagadni un svētīsim nākotni!”

 

Savukārt pašreizējais iestādes direktors Kārlis Kravis skolas saimi uzrunāja šādi:

Sveicināti, jaunieši, skolotāji, tehniskie darbinieki, vecāki, visi, kas palīdz Iecavas vidusskolai būt!

145 ir neticami iespaidīgs skaitlis, tas ir cienīga ozola vecums. Skola kā spēcīgs ozols stāv ar saknēm zemē un jau no pirmās atmodas laika nodrošina Iecavas izaugsmi.

Lai arī šo jubileju mēs visi nevaram svinēt klātienē, tomēr aicinu aizdomāties par savu skolu, kurā mācāties, strādājat vai kuru esat absolvējuši. Par interesantāko notikumu, mīļāko kabinetu, “spriedzīgāko “ skolotāju un labākajiem draugiem skolas laikā. Aicinu pateikt savai skolai paldies, jo tai bija, ir un būs milzīga ietekme uz katra ikdienu un sasniegumiem.

Neilgā laikā iepazīstot skolu, esmu sajutis, cik ļoti daudz tā ir piedzīvojusi un cik lielas iespējas tā mums var dot. Skola, kurā ir gana lielas klases, daudzpusīga interešu izglītība, mācīties griboši bērni un aizrautīgi, mācīt spējīgi skolotāji, vecāki, kuriem rūp savu bērnu izaugsme, darbinieki skolā, kas godprātīgi dara savu darbu. Tas kopumā dod sajūtu, ka nākamajos gados mēs varam virzīties uz tādu skolu, kurā katrs bērns piedzīvo sev nepieciešamo attīstību, kurā mēs atbalstām cits citu un izbaudām kā sasniegumus, tā izaugsmes procesu.

Es novēlu mūsu skolai spēcināties caur mums svarīgām vērtībām. Lai katru rītu skolā ienāk skolēns, kas vēlas mācīties un pilnveidoties, skolotājs, kas iedvesmo, un tehniskais darbinieks, kas rada skolēniem skaistu un drošu mācību vidi! Lai mūsu skola kā dižozols briedina zīles vēl gadsimtiem ilgi!''

Fotogalerija:
Dace Greiža
Lapas informācija atjaunota:    26.11.2021