Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Izlaidumā pulcējās Iecavas Mūzikas un mākslas skolas absolventi

08.06.2022 0

Šogad apliecības par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi mūzikā saņēma deviņi Iecavas Mūzikas un mākslas skolas absolventi, kuri apguvuši vijoles, flautas, saksofona, akordeona un klavieru spēli, kā arīdziedāšanu, un 13 vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi.

Izlaidumā pulcējās Iecavas Mūzikas un mākslas skolas absolventi

Gandarījums un lepnums par paveikto ir pašiem audzēkņiem, kā arī skolotājiem un vecākiem, jo mācības paralēli vispārējai pamatizglītībai 5-8 gadu garumā prasīja gan neatlaidību un darbu, gan atteikšanos no citiem brīvā laika pavadīšanas veidiem.

Par kopīgi pavadīto laiku skolā atgādinās mākslinieku dāvinātā glezna un mūziķu metronoms.

Prieks, ka daži no absolventiem izteikuši vēlmi turpināt mācības skolā! Lai nebeidzas iesāktais ceļš mākslā un mūzikā - uz tikšanos izstādēs un koncertos!

 

Evita Vīksna
Iecavas Mūzikas un mākslas skola
Lapas informācija atjaunota:    08.06.2022