Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: facebook instagram

Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei var reģistrēt elektroniski

08.03.2023 0

No 2023. gada 8. marta vecāki savus bērnus pirmsskolas izglītības programmas apguvei Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (PII), var reģistrēt arī elektroniski tīmekļvietnē  www.epakalpojumi.lv.

Lai gan pieteikuma iesniegšana elektroniski ir gan ātrāka, gan ērtāka, joprojām ir iespējama arī  pirmsskolas izglītības vecuma bērna reģistrācija klātienē, kad pieteikumu bērna likumiskais pārstāvis aizpilda un iesniedz kādā no Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz pasts@bauska.lv.

Tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv ir pieejams pakalpojums „Pirmsskolu pieteikumu reģistrs”, kur sadaļā „Bauskas novada pašvaldība” pieteikumus var reģistrēt bērna likumiskais pārstāvis, autorizējoties tīmekļvietnē ar kādu no drošiem autentificēšanās līdzekļiem. 

Visi iesniegumi – gan elektroniski nosūtītie, gan klātienē saņemtie – tiks reģistrēti rindas kārtībā pēc to reģistrācijas laika, tālāk grupējot tos atbilstoši noteiktajiem kritērijiem. Kārtība, kādā nodrošina vietu izvēlētajā PII, ir noteikta Bauskas novada domes 2022. gada 27. janvārī apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā”.

Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu, un pieteikumu bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs iesniegt no brīža, kad bērnam ir izsniegta dzimšanas apliecība.

Grupu komplektācija bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs notiek katru gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam. Ja grupā ir brīva vieta, tad bērnu uzņemšana var notikt arī mācību gada laikā.

Atbildīgā persona - Bauskas novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta  Izglītības nodaļas izglītības speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Baiba Šumina (tālr. 63923360, e-pasts: baiba.sumina@bauska.lv).

Bauskas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa
Lapas informācija atjaunota:    08.03.2023