Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Darboties vienotā “asinsritē”

16.01.2018 0

11. janvārī Iecavas Mūzikas un mākslas skolā notika diskusija “Kafija ar politiķiem”, kurā jaunieši un vietējie lēmumu pieņēmēji (deputāti, pašvaldības darbinieki, iestāžu vadītāji) neformālā gaisotnē pārrunāja, kā, strādājot kopā, iespējams mainīt pasauli sev apkārt.

Darboties vienotā “asinsritē”

Prieks par lielo dalībnieku skaitu – aicinājumam ierasties atsaucās 13 lēmumu pieņēmēji un 50 jaunieši.

Iesākumā klātesošos uzrunāja Iecavas Jauniešu centra vadītāja Ilze Dreimane: “Jaunatnes darbs ir kā asinsrite! Lai nodrošinātu nepārtrauktību, tajā iesaistās ne tikai jauniešu centrs, bet arī izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības iestādes.”

Viņa ļāva atskatīties uz pērn jaunatnes jomā paveikto (un tā ir patiešām daudz!) un ievirzīja uz domām par nākotnes plāniem. 2017. gadā novada jaunieši iesaistījušies dažādās aktivitātēs, piemēram, brīvprātīgais darbs, nodarbinātība vasaras brīvlaikā, vasaras nometnes bērniem. Iesaistoties Iecavas svētku organizēšanā, paveikts ļoti daudz. Īpašs prieks, ka sāk veidoties noturīgas jaunatnes darba tradīcijas, proti, kopīga Jaunatnes dienas atzīmēšana, “Gada jaunieša” sumināšana. Prezentācija par jaunatnes darbu 2017. gadā ŠEIT!

Taču līdz šim lielākais izaicinājums ir projekts “IEeļļo Iecavu”. 30.novembrī projekta ietvaros notika forums, kurā novada jauniešiem bija iespēja iepazīt vairākas pašvaldības darbības sfēras, ko prezentēja attiecīgo nozaru speciālisti, kā arī piedāvāt idejas, kā uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Iecavas novadā. “Kafija ar politiķiem” ir otrā projekta aktivitāte, šoreiz jauniešiem bija dots uzdevums skatīties un domāt plašāk – valsts un Eiropas mērogā - un kopīgi izstrādāt rekomendācijas Strukturētā dialoga VI cikla tematisko prioritātes “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?” īstenošanai. Lai mainītos, jāstrādā vienotā mehānismā! Saprast savas vajadzības un apzināties iespējas tās īstenot – tāds bija diskusijas mērķis.

Pasākuma dalībnieki apsprieda septiņus strukturētā dialoga VI cikla jautājumus:
- Kas varētu palīdzēt jauniešiem izvirzīt nākotnes mērķus?
- Kas varētu palīdzēt jauniešiem tikt galā ar stresa situācijām un krīzes periodiem?
- Kas palīdzētu jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un mediju pratību?
- Ko varētu darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības grupām pilnībā iekļauties sabiedrībā?
- Kam būtu jāmainās, lai padarītu lauku reģionus pievilcīgākus jauniešiem?
- Kādu lomu jaunieši var spēlēt dabas aizsardzībā?
- Kādām telpām ir jābūt pieejamām jauniešiem, lai veicinātu to personisko, kultūras un politisko attīstību?

Foruma un diskusijas rezultāti apkopotā veidā tiks publicēti pēc projekta noslēguma, kad būs izstrādātas rekomendācijas, kā uzlabot turpmāko darbu ar jaunatni novadā.

Jauniešu centra vadītāja Ilze ar diskusijas rezultātiem ir gandarīta: “Manā skatījumā pasākuma "Kafija ar politiķiem" laikā izdevās panākt to, ko ievadā novēlēju dalībniekiem, proti, nojaukt barjeru starp mēs un viņi, izbaudīt strādāšanu plecu pie pleca un parādīt abām pusēm, kādus es ikdienā redzu gan lēmējvaras pārstāvjus, gan jauniešus - jaudīgus, drosmīgus, atvērtus, tādus, kas nebaidās kļūdīties.

Gan šī diskusija, gan projekts "IEeļļo Iecavu" kopā rada atspēriena punktu veiksmīgam jauniešu un lēmējvaras dialogam Iecavas novadā, kam jākļūst par vienu no jaunatnes darba tradīcijām. Nozīmīgi ir tas, ka pasākumā iesaistījās arī tie jaunieši, kuri tikai nesen ir sasnieguši jauniešu vecuma slieksni. Viņi strādāja ar lielu atdevi, dalījās ar idejām un bija drosmīgi iziet jauniešu priekšā un prezentēt idejas. Pozitīvi, ka pēc pasākuma arvien vairāk jauniešu nāk uz Iecavas Jauniešu centru pārrunāt to, ko piedzīvojuši, iemācījušies un pauž vēlmi līdzdarboties. Paldies skolām par atbalstu un sadarbību jaunatnes darba stiprināšanā!”

Jaunieši bija vienisprātis, ka šādas sarunas neformālā gaisotnē ļauj labāk izprast vietvaras lēmumus un apzināties savas iespējas iesaistīties dzīves vides veidošanā.

Iespaidi pēc pasākuma:

  • Šāds pasākums man ir kaut kas jauns, jo kas gan būtu domājis, ka jauniešiem ir iespēja iesaistīties vietējā novada attīstības plānošanā! Novada domes deputātu savstarpējā komunikācija ar jauniešiem bija pārsteidzoša, jo lauza stereotipu, ka vadībā esošie cilvēki neko nedara. Vislielākais ieguvums no dalības pasākumā ir cits ieskats par to, kā var uzlabot apkārtējo vidi, lai pašam būtu patīkami, ērti dzīvot un par sapni nekļūtu dzīvesvieta citā vietā. Uzslavēju pasākuma organizatorus, jo arī Iecavā beidzot ir tādi pasākumi, kurus ir vērts apmeklēt ieinteresējoša satura dēļ, vēl jo labāk, ja var paust savu viedokli un uzskatus. /Līga Norvaiša - jauniete/
  • Liels prieks par mūsu jauniešiem, kuri bija aktīvi un zinoši dažādu problēmjautājumu risināšanā. Patīkami, ka viņi bija gatavi palīdzēt ne tikai paši sev, bet arī saviem līdzcilvēkiem. Ļoti saliedēts un pārdomāts pasākums, kuru noteikti ir vērts atkārtot. /Egils Druviņš – domes deputāts/
  • Ļoti pozitīvs un jauks pasākums, kura gaitā bija iespēja iesaistīties diskusijās ar Iecavas novada politiķiem un iestāžu vadītājiem, kas ikdienā nav tik viegli izdarāms. Kā arī iespēja izteikt savu viedokli, tikt uzklausītam un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi, lai arī jaunieši būtu lietas kursā par notiekošo novadā un spētu justies kaut vai kā maza daļiņa no Iecavā gaidāmajām pārmaiņām! Noteikti apmeklēšu arī nākamos šāda veida pasākumus. Paldies par tik foršu pēcpusdienu! /Rebeka Ivanova - jauniete/
  • Bija patīkami vērot jauniešu ieinteresētību un atsaucību šajā pasākumā. Novada attīstībai ir būtiski, lai visas paaudzes justos labi savā mājvietā. Šeit varēja sajust Iecavu jauniešu skatījumā, uzzināt viņu vajadzības. Paldies Ilzei Dreimanei, kas prot iedrošināt jauniešus būt līdzatbildīgiem Iecavas novada pilnveidošanā un attīstībā! /Vija Ieleja - Izglītības nodaļas vadītāja/
  • Man “Kafija ar politiķiem” faktiski bija “kafija ar jauniešiem”. Izlozes kārtībā man iekrita galda "namatēva" tituls, tādēļ bija iespējas uzklausīt jauniešus septiņās rotācijās par vienu tēmu, proti, par atstumto jauniešu iesaistīšanu sabiedrībā, kādas ir viņu domas, viņu pieredze, to izbaudot uz savas ādas. Galvenie risinājumi ir: ļaut izklāstīt savas problēmas, uzklausīt, ļauties labāko draugu spiedienam un piedalīties pasākumos, meklēt risinājumus, aktīvi darbojoties. /Atis Avots - domes deputāts/
  • Noteikti tas bija izdevies pasākums, lauzu stereotipu, ka mūsu novada deputāti ir nesasniedzami, ka ar viņiem ir grūti runāt. Mājās aizgāju ar pacilātu garastāvokli. Ja būs iespēja, arī nākamgad piedalīšos šādā pasākumā. /Zane Gita Grase - jauniete/
  • Mani šis pasākums motivēja un iedvesmoja darīt kaut ko priekš citiem, kaut ko labu. Radās vēlme piedalīties dažādās aktivitātēs vai taisīt dekorācijas pasākumiem. /Dana Bortkeviča - jauniete/
  • Diskusija  "Kafija ar politiķiem" bija ļoti izdevies pasākums. Pasākuma laikā iepazinu jaunus cilvēkus un tuvāk iepazinu deputātus, kas, izrādās, ir jauki un saprotoši cilvēki. Visi dalībnieki bija draudzīgi, gatavi uzklausīt citu idejas un radīt paši savas. Ne uz mirkli nebija garlaicīgi. Liels paldies organizatoriem. /Dārta Ušacka - jauniete/
  • Manuprāt, “Kafija ar politiķiem” bija ļoti veiksmīgs pasākums. Patika katra pavadītā minūte. Visi dalībnieki šķita jauki, un katrs bija gatavs klausīties. Kad mūs sadalīja pa grupām, iepazinu Ati Avotu un Zani Andžāni-Agarsku - ļoti jauki un patīkami cilvēki. Uzklausīja, kas man ir sakāms, un papildināja. /Renāte Estere Liepiņa - jauniete/
  • Pasākums bija ļoti aizraujošs un ļāva man uzzināt par Iecavu daudz ko jaunu un interesantu. Šis pasākums deva man tādu iespēju, kādu es pats diez vai būtu atradis. Es varēju parunāt ar Iecavas galveno personu, par lietām kas man ir svarīgas. Paldies par to Iecavas Jauniešu centram. /Matīss Skangalis - jaunietis/

 

Strukturētā dialoga vietējā līmeņa konsultācija “Kafija ar politiķiem” ir viena no projekta “IEeļļo Iecavu” aktivitātēm. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Fotogalerija:
Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    16.01.2018
TWITTER
Iecavas novads
11 nov
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 27.11. plkst.18.00 notiks lekcija «Pastāvība un degsme»: liecības par bibliotēku Ie… https://t.co/dVnhNwiaGj