Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Iespēja pievienoties centralizētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam

01.06.2011 0

2011.gada maijā Iecavā uzsākta ES Kohēzijas fonda projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā» realizācija.

Paredzēts:

1) izbūvēt ūdens ieguves urbumus (divus);

2) izbūvēt ūdens sagatavošanas staciju;

3) izbūvēt jaunu ūdensvadu posmus;

4) nomainīt daļu veco ūdensvadu;

5) izbūvēt jaunas notekūdens attīrīšanas iekārtas (NAI);

6) izbūvēt kanalizācijas sūknētavas (divas);

7) rekonstruēt esošās kanalizācijas sūknētavas (divas);

8) izbūvēt jaunus kanalizācijas spiedvadus.

 

Daudziem Iecavas privātmāju īpašniekiem būs iespēja pievienoties
Iecavas ciemata centralizētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam.

 

Ielu saraksts

1. Ūdens pieslēgumam:

1.1. Pļavu ielā no Baldones ielas līdz Rūpniecības ielai;

1.2. Rūpniecības ielā no Pļavu ielas līdz Plūdoņa ielai;

1.3. Edvarta Virzas ielā no Rīgas ielas līdz Baldones ielai;

1.4. Edvarta Virzas ielā no Edvarta Virzas ielas Nr.44 - Nr.59 līdz Skolas ielai;

1.5. Baldones ielā no Edvarta Virzas ielas līdz Pļavu ielai.

 

2. Kanalizācijas pieslēgumam:

2.1. Krasta ielā visā garumā;

2.1. Puškina ielā visā garumā;

2.3. Parka ielā visā garumā;

2.4. Dzintaru ielā no Puškina ielas līdz Edvarta Virzas ielai;

2.5. Edvarta Virzas ielā no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai un no Edvarta Virzas ielas Nr.44 - Nr.59 līdz Skolas ielai.

 

Lai pieslēgtos ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, nepieciešams:

1) no SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» saņemt Tehniskos noteikumus (iesniedzot iesniegumu, pēc nepieciešamības arī zemes robežu plānu);

2) izstrādāt projektu un saskaņot ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»;

3) izbūvēt komunikācijas;

4) izbūvētās komunikācijas nodot ekspluatācijā SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»;

5) ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» noslēgt līgumu par ūdensapgādi un notekūdeņu savākšanu.

 

3. Ūdensvadu nomaiņai:

3.1. Raiņa ielā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai;

3.2. Skolas ielā no Raiņa ielas līdz Pļavu ielai;

3.3. Zemgales ielā no Raiņa ielas līdz Lauku ielai;

3.4. Lauku ielā no Zemgales ielas līdz Skolas ielai;

3.5. Pļavu ielā no Skolas ielas līdz Baldones ielai;

3.6. Grāfa laukumā no tilta līdz ūdenstornim Sila ielā 6.

 

Veicot būvdarbus, abonentiem, kuri ir pieslēgti esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, jārēķinās ar neērtībām (ūdens piegādes pārtraukumiem, izraktām tranšejām, transporta kustības traucējumiem, troksni u.c.).

 

Tālrunis informācijai 29293932 (ūdenssaimniecības vadītājs J.Nitišs.)

Lapas informācija atjaunota:    08.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
22 nov
Ieskaties, kādi ir pašreizējie darba laiki pašvaldības aģentūrā ''Iecavas veselības centrs''!… https://t.co/tcbLsgVYEL