Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Modernizēs dabaszinātņu kabinetus vidusskolā

06.03.2009 0

Iecavas novada pašvaldībā ir sāktas aktivitātes, lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu «Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Iecavas vidusskolā».

 

Februāra sākumā Dome saņēma uzaicinājumu iesniegt dokumentus Valsts izglītības attīstības aģentūrai par projekta realizācijai nepieciešamā finansējuma saņemšanu. Projekta kopējais finansējums ir Ls 98 633, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir Ls 83 633, pašvaldības līdzekļi - Ls 15 000.

Lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas (prioritārais priekšmets) apguves iespējas un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, projekta ietvaros Iecavas vidusskolā plānota dažu telpu renovācija, kā arī iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana.

Četros dabaszinību mācību priekšmetu kabinetos ir paredzēts veikt nelielus renovācijas darbus, kas saistīti ar to piemērošanu nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanai - elektroinstalācijas nomaiņa vai papildināšana, mēbeļu iegāde un uzstādīšana.

Iecerēts izveidot 25 darbavietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos, uzstādīt nepieciešamo aprīkojumu un sagādāt nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā, fizikā un ķīmijā (laboratorijas trauku komplektus, vielas, materiālus, modeļus, kolekcijas un preparātus). Tiks pilnveidots bibliotēkas un mācību videofonds.

Projekta vadības grupa (A. Zaķe-Fridrihsone, M. Gorskis, E. Šmits, D. Skuja, L. Udalova) jau nākamnedēļ sāks darbu pie iepirkumu dokumentācijas un specifikāciju sagatavošanas nepieciešamajiem kabinetu renovācijas darbiem un mēbeļu iegādei.

Ineta Bramane
projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    17.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
11 nov
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 27.11. plkst.18.00 notiks lekcija «Pastāvība un degsme»: liecības par bibliotēku Ie… https://t.co/dVnhNwiaGj