Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Seminārs Sociālo dienestu speciālistiem Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros

23.04.2012 0

 

 

 

 

 

 

19. un 20. aprīlī viesu namā «Gošivs», Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, psihoterapeits un pārmaiņu treneris Arturs Šulcs novadīja semināru Personīgo un profesionālo mērķu un uzdevumu formulēšana. Seminārs tika organizēts projekta «Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp Sociālajiem dienestiem» («Sociālais atbalsts») ietvaros. Konkrētais seminārs ir jau otrais deviņu projekta partneru organizēto semināru ciklā un tajā piedalās Rundāles, Iecavas (Latvija) un Pakrojas (Lietuva) sociālie darbinieki. Turpmāk projekta gaitā norisināsies arī tādi semināri kā Pārmaiņu vadīšana izmantojot darbas resursus darbā ar sociālā riska personām; Darbs ar pārnesi, zaudējumiem; Laimīgas ģimenes ABC u.c.

Rundāles novada dome kā vadošais partneris sadarbībā ar Iecavas novada domi un Pakrojas rajona pašvaldību (Lietuva) un realizē Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 - 2013 ietvaros apstiprinātu projektu «Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp Sociālajiem dienestiem». Projekta galvenais mērķis ir uzlabot psihosociālo darbu ar sociālā riska personām, attīstot sadarbību starp projektā iesaistīto partnerpašvaldību Sociālajiem dienestiem. Tā ietvaros tiks veicināta sociālo darbinieku sadarbība un pieredzes apmaiņa, tādējādi uzlabojot esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un attīstot jaunus pakalpojumus (piem., krīzes istabiņas sociālā riska personām).

No šā gada 1.februāra, kas ir projekta uzsākšanas datums, līdz šim projekta partneru Sociālo dienestu darbinieki vairākkārt pulcējušies gan Rundālē un Iecavā, Latvijā un Pakrojā, Lietuvā, lai dalītos pieredzē un iepazītos ar partneru pašvaldību organizēto darbu sociālajā sfērā. Pieredzes apmaiņas dalībnieki apmeklējuši dažādas Rundāles, Iecavas, Latvijā un Pakrojas, Lietuvā sociālās iestādes.

Kopumā projekta ietvaros līdz 2013.gada 31.jūlijam tiks uzlabota sociālā infrastruktūra, partneri iegādāsies nepieciešamo aprīkojumu dažādu sociālo pakalpojumu realizācijai. Tiks organizētas sociālo darbinieku apmācības, apgūstot jaunas un inovatīvas zināšanas par psihosociālā darba metodēm darbam ar sociālā riska personām. Savukārt sociālā riska personām organizēs nodarbības dažādu sociālo prasmju apguvei.  Tiks realizēti arī informatīvie pasākumi - uzlabota mājas lapa un izdots informatīvais buklets par iespējām saņemt sociālo palīdzību. Projekta pieredzi apkopos un prezentēs projekta noslēguma konferencē, jaunapgūtās zināšanas par psihosociālā darba metodiku tiks publicētas kā vadlīnijas sociālajiem darbiniekiem.

Plānotajām projekta aktivitātēm paredzētais budžets visiem partneriem kopā ir 214 553 eiro (150 787,84 lati), kur 85 % finansējumu nodrošina ERAF. Iecavas novada domes plānotajām aktivitātēm paredzēts 31 625 eiro liels finansējums (22 226,18 lati).

Ineta Bramane
projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    12.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
13 nov
Atgādinām, ka līdz 2019.gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. ‼️… https://t.co/x4q9rs75k8