Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Aprīlī sāksies mācības par efektīvu komunikāciju projektu vadībā

27.03.2013 0

Jau vēstīts, ka Iecavas novada dome realizē ESF līdzfinansētu projektu «Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana». Oktobrī tika īstenota apmācība projektu vadības un ārējā finansējuma apguvē, kuras rezultātā 21 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieks saņēma  apliecību un aktīvi iesaistījās projektu ideju izstādes darba grupās.

Decembrī tika uzsākta pētījuma «Iecavas novada vajadzību izpēte Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā» izstrāde, kura ietvaros tiek apzināti potenciālie atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības atbalsta funkciju attīstīšanai pašvaldībā; tiek izvērtēta darbaspēka pieejamība un nodarbinātības veicināšanas iespējas; tiek veikta profesionālās izglītības attīstības iespēju izpēte; tiek novērtētas sadarbības iespējas ar NVO un uzņēmējiem un saņemti ieteikumi kopīgai ES un pārējās finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu un pasākumu īstenošanai, kā arī tiek vērtēts Sarkanās skolas tehniskais stāvoklis un veikta ēkas pielietojuma iespējamo alternatīvu analīze. Pētījuma nobeigumā saņemsim ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, ko varēsim izmantot rekonstrukcijas darbu tehniskā projekta izstrādē. Marta sākumā saņēmām izvērtēšanai pētījuma darba variantu, ar kuru iepazinās ekspertu grupa. Apkopotos komentārus iesniedzām pētījuma izstrādātājiem.

Aprīlī projekta mērķa grupai - pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem - sāksies mācības efektīvā komunikācijā projektu vadībā. Būs iespēja apgūt tādas tēmas kā efektīvas komunikācijas priekšnoteikumi, komunikācijas rīki un kanāli, moderno komunikācijas tehnoloģijas izmantošanas iespējas un projekta pasākumu veidošana. Mācības notiks četras dienas.

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 18 477,90 LVL. 

100%  no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.  Apakšaktivitāti 1.5.2.2.3. «Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai» administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šis raksts ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild Iecavas novada dome.

Lapas informācija atjaunota:    12.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
14 nov
Vakara iesākumā notiks konkursa «Iecavas novada uzņēmēju gada balva» uzvarētāju apbalvošanas ceremonija. Atšķirībā… https://t.co/tnH78ne55P