Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Projektā «Sociālais atbalsts» tiek uzlabota sociālo pakalpojumu kvalitāte

22.04.2013 0

Pateicoties apstiprinātajām projekta „Sociālais atbalsts" izmaiņām Iecavas novada dome ir iegādājusies papildus nepieciešamo aprīkojumu, lai uzlabotu esošos sociālo pakalpojumu kvalitāti. Ir iegādāti higiēnas palīglīdzekļi cilvēkiem ar īslaicīgiem vai ilglaicīgiem kustību traucējumiem. Šie palīglīdzekļi būs papildinājums Iecavas pašvaldības iestādes „Iecavas novada Sociālais dienests" jau esošajam aprīkojumam. Projekta ietvaros tiks aprīkotas krīzes istabiņas, kas drīzumā būs pieejamas iedzīvotājiem. Lai uzlabotu Sociālā dienesta sniegtos mājas aprūpes pakalpojumus, dienesta vajadzībām ir iegādāta navigācijas sistēma.

19.aprīlī, Saulaines Sociālā centra telpās, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā notika partneru tikšanās projekta „Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp Sociālajiem dienestiem" („Sociālais atbalsts") ietvaros. Projektā iesaistīti Rundāles, Iecavas (Latvija) un Pakrojas (Lietuva) pašvaldību sociālie darbinieki. Tikšanās laikā projekta vadības grupa pārrunās jau realizētās aktivitātes un plānos turpmākās.

Šā gada jūlijā projekta dalībnieku pieredzi apkopos un prezentēs projekta noslēguma konferencē. Tāpat konferences laikā prezentēs publicētās vadlīnijas sociālajiem darbiniekiem, kurā apkopotas projekta dalībnieku jaunapgūtās zināšanas par inovatīvu psihosociālā darba metodiku. Vadlīnijas būs elektroniski pieejamas jebkuram interesentam.

Kopš projekta uzsākšanas 2012.gada 1.februārī, līdz šim projekta partneru Sociālo dienestu darbinieki (20 cilv.) vairākkārt pulcējušies gan Rundālē un Iecavā, Latvijā un Pakrojā, Lietuvā, lai dalītos pieredzē un iepazītos ar partneru pašvaldību organizēto darbu sociālajā sfērā. Pieredzes apmaiņas dalībnieki apmeklējuši dažādas Rundāles, Iecavas, Latvijā un Pakrojas, Lietuvā sociālās un aprūpes iestādes. Pagājušā gada augustā un septembrī projektā iesaistītie organizējuši vasaras skolu sociālā riska personām. Tāpat projekta ietvaros psihoterapeits un pārmaiņu treneris Arturs Šulcs vadījis virkni semināru, piemēram, Pārmaiņu vadīšana izmantojot darbas resursus darbā ar sociālā riska personām; Darbs ar pārnesi, zaudējumiem; Ģimenes sistēmas analīze. Helingera metode u.c. Savukārt novada sociālā riska grupu pārstāvjiem, jau gandrīz gadu ir pieejamas individuālas psihoterapeita konsultācijas.

Jau iepriekš ziņots, ka Iecavas novada dome sadarbībā ar Rundāles novada domi (vadošais partneris) un Pakrojas rajona pašvaldību (Lietuva) īsteno Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 - 2013 ietvaros apstiprinātu projektu „Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp Sociālajiem dienestiem". Projekta galvenais mērķis ir uzlabot psihosociālo darbu ar sociālā riska personām, attīstot sadarbību starp projektā iesaistīto partnerpašvaldību Sociālajiem dienestiem. Tā ietvaros tiek veicināta sociālo darbinieku sadarbība un pieredzes apmaiņa, tādējādi uzlabojot esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un attīstot jaunus pakalpojumus.

Kopumā projekta ietvaros līdz 2013.gada 31.jūlijam vēl tiks aprīkotas telpas sociālajās iestādēs, realizēti arī informatīvie pasākumi - uzlabota mājas lapa un izdots informatīvais buklets par iespējām saņemt sociālo palīdzību.

Plānotajām projekta aktivitātēm paredzētais budžets visiem partneriem kopā ir 214 553 eiro (150 787,84 lati), kur 85 % finansējumu nodrošina ERAF. Iecavas novada domes plānotajām aktivitātēm paredzēts 31 625 eiro liels finansējums (22 226,17 lati).

Ineta Bramane
projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    12.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
14 nov
Vakara iesākumā notiks konkursa «Iecavas novada uzņēmēju gada balva» uzvarētāju apbalvošanas ceremonija. Atšķirībā… https://t.co/tnH78ne55P