Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Noslēgusies projekta «Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana» īstenošana

31.05.2013 0
Projekta mērķis bija stiprināt Iecavas novada pašvaldības kapacitāti, lai sekmētu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu, apmācot pašvaldības speciālistus un veicot Iecavas novada vajadzību izpēti ES struktūrfondu līdzekļu piesaistei.

Projekts, kura mērķa grupa bija pašvaldības speciālisti, deputāti un pašvaldības iestāžu darbinieki, tika īstenots Iecavas novada pašvaldībā deviņu mēnešu ilgā laika periodā no 2012. gada 1. septembra līdz 2013. gada 31. maijam.

Projekta ietvaros notika divi apmācību kursi septiņu dienu garumā pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem un deputātiem. Lai sekmētu pašvaldības dalību Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos, apmācības semināros tika apgūta projektu vadība, ārējā finansējuma piesaiste un komunikācija projektu vadībā. Izsniegtas 33 apliecības par dalību apmācības kursos. Katra apmācības semināra noslēgumā dalībniekiem bija jāaizpilda novērtējuma anketas, kurās bija lasāmi tādi komentāri, kā «Esmu iepriekš jau daudz ko dzirdējusi par šo tēmu, taču es guvu vērtīgus praktiskos piemērus, kā vēl efektīvāk organizēt savu darbu», «Daudzas no dzirdētām lietām es jau šodien pielietošu savā darbā», «Es ieguvu daudz vairāk kā gaidīju!» un «Ļoti noderīgi, interesanti, pamācoši! Gribētu vēl šāda veida apmācībās piedalīties». Visi dalībnieki, kas aizpildījuši aptaujas anketu, apgalvo, ka pasākuma laikā iegūtā informācija noderēs darbam nākotnē. Kā īpaši noderīgas komentāru sadaļā tiek minētas abu apmācības kursu praktiskās daļas - ideju ģenerēšanas metodikas pielietojums un mediju treniņi. Augstais dalībnieku apmācības kursu vērtējums apliecina tā noderīgumu un nepieciešamību turpināt uzsākto mērķa grupas profesionālo pilnveidi.

Savukārt, noslēdzoties pētījumam «Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā», Iecavas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieku, deputātu un jebkura cita interesenta rīcībā nonācis pētījums, Sarkanās skolas ēkas tehniskās apsekošanas atzinums un rokasgrāmata par pieejamo ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību. Pētījumā analizēti iespējamie instrumenti uzņēmējdarbības atbalsta funkcijas stiprināšanai Iecavas novada pašvaldībā, skatītas sadarbības iespējas ar nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, vērtēta darbaspēka pieejamība un nodarbinātības veicināšanas iespējas, kā arī izglītības attīstības iespējas Iecavas novadā. Pētījuma ietvaros analizēta arī divu iespējamo alternatīvu piemērotība Sarkanās skolas pielietojumam - pašvaldības administratīvā centra vai pansionāta izveidei.

Rokasgrāmata par pieejamo ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību satur pašvaldībai, pašvaldības iestādēm, komersantiem un nevalstiskajām organizācijām aktuālu informāciju par atlikušajiem šī plānošanas perioda projektu konkursiem, iezīmē nākamā plānošanas perioda indikatīvās aktivitātes un sniedz vairākas projektu koncepcijas sadarbībai ar NVO un uzņēmējiem ārējā finansējuma piesaistē.

Kā atzīst Zālītes speciālās internātpamatskolas direktors Jānis Kārkliņš, kurš piedalījās iesniegtā pētījuma kvalitātes novērtēšanā, «pētījumā iekļauts daudz noderīgas, interesantas un praktiski pielietojamas informācijas».

Sākotnēji projekta kopējās izmaksas bija plānotas 18 477,90 lati. Iepirkuma procesa un tirgus izpētes rezultātā projekta izmaksas samazinājās par vairāk kā 1800 latiem. Līdz ar to projektu izdevās īstenot lētāk kā sākotnēji plānots.

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti 1.5.2.2.3. «Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai» administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šis raksts ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild Iecavas novada dome.

Lapas informācija atjaunota:    12.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
14 nov
Vakara iesākumā notiks konkursa «Iecavas novada uzņēmēju gada balva» uzvarētāju apbalvošanas ceremonija. Atšķirībā… https://t.co/tnH78ne55P