Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Atbalsts mūžizglītības procesam

29.05.2009 0

Noslēdzies Eiropas Savienības Mūžizglītības multilaterālās programmas projekta «Izglītība visiem» (EDU for ALL) pamatīga darba posms.

Gada garumā pieaugušo izglītības iestādes no sešām valstīm - Latvijas, Vācijas, Somijas, Ungārijas, Itālijas un Lielbritānijas -izstrādāja rokasgrāmatu darbam ar formālām un neformālām pieaugušo grupām, to iedzīvotāju iesaistīšanai pieaugušo izglītībā, kuri līdz šim par to vēl nav interesējušies. Grāmata nu ir tapusi angļu valodā, tā pārtulkota latviešu valodā, vēl tikai atlicis partneriem vienoties par mākslinieku izstrādāto dizainu, un tad tā tiks drukāta sešās Eiropas valodās un izplatīta ne tikai projekta partneru valstīs, bet visā Eiropā.

Šāda veida Eiropas izglītības projekti ir vērsti uz produktu, šajā gadījumā - rokasgrāmatu. Pirmā partneru tikšanās notika Helsinkos, Somijā, kur vienojāmies par grāmatas saturu un sadalījām pienākumus starp partneriem - viens atbildīgs par grāmatas pirmo, cits otro un trešo daļu, cits par dizainu, kāds par darba rediģēšanu. Pieaugušo izglītības sistēmas dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgas un to līmenis ir atkarīgs no valsts dalības tās finansējumā, tādēļ vislielākās diskusijas partneriem notika, saskaņojot mērķauditoriju, kam šī rokasgrāmata ir paredzēta - pieaugušo izglītības ekspertiem vai grupu līderiem. Mums izdevās svaru kausus nosvērt par labu grupu līderiem, jo šādu ekspertu Iecavā ir ļoti maz.

Otrā partneru tikšanās notika Latvijā, kur par katru nodaļu atbildīgās valstis jau bija apkopojušas visu partneru iesūtīto informāciju, atlika tikai izdiskutēt metodiku, kā šo rokasgrāmatu pielietot. Vēl partneri konstatēja visus trūkumus un atkal vienojās, ka atbildīgie par katru sadaļu atradīs un apkopos trūkstošo informāciju.

Kad grāmata jau ieguva noteiktas aprises un visa nepieciešamā informācija bija apkopota, tad novembra beigās Lielbritānijā, Devonas pašvaldībā, notika novērtēšanas pasākums, kurā kā eksperti tika piesaistīti zinoši eksperti ar labām angļu valodas zināšanām no visām projekta dalībvalstīm. No Iecavas turp devās J. Beķeris. Kā viņš stāstīja, eksperti grāmatas veidotājiem devuši daudz ieteikumu un novērtējuši veikumu kā apmierinošu. Tas nozīmēja, ka partneriem ļoti īsā laikā vēl jāiegulda daudz darba, jo martā grāmatai bija jābūt pilnīgi nokomplektētai angļu valodā, lai Ungārijā, Budapeštā, varētu notikt pēdējais novērtēšanas seminārs. No Iecavas uz šo semināru kā ekspertes devās vidusskolas angļu un vācu valodas skolotājas S. Dārziņa un S. Lineja. Šoreiz vērtējums bija augsts, bet diskusijas tomēr beidzās ar ieteikumiem, un darbs pie rokasgrāmatas turpinājās.

Projekta sanāksmē VeronāNākamais posms paredzēja rokasgrāmatas tulkošanu nacionālajās valodās un seminārus katrā projekta dalīborganizācijā. Iecavas novadā šī projekta ietvaros notika kursi «No idejas līdz projektam», kurus vadīja pieaugušo izglītības eksperte, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības direktore un Eiropas Savienības Pieaugušo izglītības asociācijas valdes locekle I. Mikiško.

Pēdējā partneru tikšanās, pirms noslēguma konferences septembrī Vācijā, notika maijā Itālijā, Veronā. Divu dienu garumā notika diskusijas par terminu skaidrojumu un rokasgrāmatas izplatīšanu. Diemžēl mākslinieku izstrādātais grāmatas dizains izpelnījās zemu novērtējumu. Tas būs jāpārstrādā ātri, jo jūlijā izdevumam jābūt pabeigtam, lai tas varētu nonākt to cilvēku rokās, kuri ar šo rokasgrāmatu strādās.

Valda Liekne
izglītības speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    17.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
07 aug
Šodien Iecavu apmeklē pašvaldību izpilddirektori no visas Latvijas! Dienas pirmajā daļā notiek Pašvaldību savienība… https://t.co/ZZYdOZuq0o