Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Izdota grāmata par māksliniekiem

04.01.2021 0

Gada nogalē līdz Iecavas novadam ir nonākuši Bauskas biedrības «Meistars Gothards» izdotās grāmatas «Mākslinieki. Bauska. Iecava. Vecumnieki. Rundāle» eksemplāri. Grāmatu sastādījušas Inga Krolle, Indra Liepa un Ilga Balode.

Izdota grāmata par māksliniekiem

Šajā grāmatā īsti atspoguļota un ar trīs darbu reprodukcijām raksturota 50 Bauskas un apkārtnes profesionālo gleznotāju, tēlnieku un grafiķu darbība no 19.gadsimta līdz mūsdienām.

No Iecavas puses pārstāvēti 7 mākslinieki: Aleksandrs Johans Romans, Kārlis Jakaitis, Juris Tīfentāls, Valda Vilīte, Tatjana Paļčuka- Rikāne, Igors Leontjevs un  Aina Putniņa.

Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Zemgales plānošanas reģiona un citu fizisku un juridisku personu atbalstu.

Tās tapšanā ar finansiālu atbalstu piedalījās arī Iecavas radošā biedrība „Radam”, iesniedzot projekta pieteikumu “Iepazīsti Iecavas mākslinieku” pašvaldības Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas 2020. gada konkursam par kopējo summu 587,25.

No Iecavas novada domes saņemtais atbalsts 500,00 eiro apmērā un pašas biedrības finansējums nosedza izmaksas, kas saistītas ar Iecavas mākslinieku daiļrades atspoguļošanu izdevumā.

Beidzoties Covid–19 pandēmijai, grāmatu eksemplāri ar “RaDam” atbalstu nonāks Iecavas novada izglītības iestādēs un bibliotēkās. Biedrība iecerējusi Iecavā sarīkot arī grāmatas atvēršanas pasākumu, izstādot tajā pārstāvēto iecavnieku mākslas darbus un sarīkojot tikšanos ar grāmatas idejas autoriem.

Gita Kravala
Biedrība ''RaDam''
Lapas informācija atjaunota:    04.01.2021
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV