Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Uzklausa Rosmes iedzīvotāju vēlmes un vajadzības

28.09.2016 0

Uz tikšanos ar domes priekšsēdētāju Jāni Pelsi, izpilddirektoru Mārtiņu Veinbergu un Sabiedriskās kārtības dienesta vecāko inspektori Lūciju Mucenieci 26. septembrī Rosmes bibliotēkā bija ieradušies 15 iedzīvotāji.

Saruna ritēja pozitīvā gaisotnē. Iedzīvotāji pateicās par gada laikā paveikto un atklāja savas vēlmes un vajadzības, lai dzīve ciemā būtu vēl labāka.

Vairāku gadu garumā Rosmes ciemā aktuāls bija jautājums par meliorācijas sistēmu. 2015. gada nogalē pašvaldība uzsāka projekta “Iecavas novada lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmas pārbūve Rosmē” īstenošanu. Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma režīmu, projekta ietvaros iztīrīti novadgrāvji 2,6 kilometru garumā, lai nodrošinātu ūdens caurplūdi zem teritoriju šķērsojošajiem ceļiem, izbūvētas piecas jaunas caurtekas, lai nodrošinātu ūdens novadi no apbūves teritorijas kopējā teritorijas meliorācijas sistēmā, izbūvēta slēgtā drenāža aptuveni 400 metru garumā. Novākts apaugums un akmeņi, veikta sistēmu šķērsojošo komunikāciju pārbūve, kā arī izbūvēti divi sedimentācijas baseini. Projekta īstenošana noslēgusies šī gada septembrī.

Vēl joprojām nozīmīgs ir jautājums par ceļa stāvokli. Lai atvieglotu nokļūšanu mājās, iedzīvotāji vēlas, lai ceļa posms no autoceļa A7 līdz Rosmes ciemam būtu asfaltēts. Pašvaldības pārstāvji stāstīja par ieceri piedalīties projektu konkursā, kura ietvaros tiks sniegta iespēja uzlabot segumu ceļa posmam, kas sagādā raizes pašvaldībai un iedzīvotājiem. Tiek veikti priekšdarbi, lai varētu iesniegt projekta pieteikumu un pretendēt uz finansējumu. Bez finansējuma piesaistes jaunu ceļa posmu asfaltēšanu pašvaldība par saviem līdzekļiem nevar atļauties.

Vietējie iedzīvotāji pašvaldības pārstāvjiem norādīja uz nelielām problēmām, kuru atrisināšana atvieglotu ikdienu. Iedzīvotāji lūdza rast iespēju pie Smedes kapiem uzstādīt tualeti, salabot zvanu torņa grīdu, kā arī uzstādīt gājēju tiltiņu pāri grāvim, lai, ejot ar kājām, ātrāk un ērtāk varētu nokļūt līdz ceļam A7.

Noslēdzošā pašvaldības darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem šajā gadā notiks pirmdien, 3. oktobrī, Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā.

 

 

Lelde Podniece-Jostmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    28.09.2016