Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Pagarinām pieteikšanās termiņu sabiedrības līdzdalībai

17.12.2018 0

Iecavas novada administrācija līdz š.g. 28. decembrim gaidīs nozaru speciālistu un sabiedrības pārstāvju pieteikumus darbam jaunās Attīstības programmas izstrādes tematiskajās grupās, īpaši - par labklājības jomas jautājumiem.

Jau vēstīts, ka saskaņā ar Iecavas novada domes 2018. gada 30. oktobra lēmumu (Prot. Nr. 14, 2. p.) «Par Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu», tiek uzsākta Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde.

Attīstības programma ir vidēja termiņa (līdz septiņiem gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nodrošina mērķtiecīgu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. Attīstības programma ir pamats pašvaldības budžeta līdzekļu plānveida izlietošanai dažādu nozaru attīstības projektiem, kā arī investīciju piesaistei.

Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš ir, sākot no 2018. gada decembra līdz 2019. gada oktobrim.

Iecavas pašvaldības administrācija aicina iedzīvotājus, biedrību pārstāvjus, uzņēmējus, kā arī citus interesentus pieteikties līdzdalībai programmas izstrādē šādās tematiskajās darba grupās:

1. Sabiedrības darba grupa (izglītība un jaunatnes lietas, kultūra un sabiedriskās organizācijas, sports un aktīvā atpūta, pārvalde, komunikācija un sadarbība);

2. Labklājības darba grupa (veselība un sociālais darbs, sabiedriskā kārtība un drošība);

3. Ekonomikas un vides jautājumu darba grupa (uzņēmējdarbība un nodarbinātība, mājokļi un dzīves vide, būvniecība un tehniskā infrastruktūra, vide un dabas resursi).

Darba grupu sanāksmes plānotas laika posmā no 2018. gada decembra līdz 2019. gada februārim.

Aicinām pieteikt savu dalību kādā no tematiskajām darba grupām līdz 2018. gada 28. decembrim, iesniedzot rakstisku pieteikumu brīvā formā ar šādu informāciju:

- kontaktinformācija (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese),

- vēlamā tematiskā grupa/-as, pieredze norādītās darba grupas kādā no apakšjomām, motivācija dalībai darba grupā.

Aicinām sūtīt pieteikumus pa e-pastu dome@iecava.lv) vai pa pastu (Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913), tos adresējot Iecavas novada pašvaldībai ar norādi «Dalība Attīstības programmas izstrādē».

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām un Attīstības programmas izstrādes gaitu būs atrodama pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv, sadaļā Pašvaldība > Plānošanas dokumenti.

Lapas informācija atjaunota:    17.12.2018
TWITTER
Iecavas novads
23 sep
Hip hip urrā! Šodien PII Dartija trīskārši svētki! 🎉 Šogad bērnudārzs atzīmē 55. pastāvēšanas jubileju. 🎉 Noslēgu… https://t.co/gaSr3dFrc8