Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

08.01.2019 0

8. janvārī deputāti strādāja Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. Darba kārtībā bija trīs jautājumi.

Par reorganizācijas plānu

Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas reorganizācijas process ir jāpabeidz līdz šī gada 30. jūnijam, tādēļ deputāti iepazinās ar reorganizācijas komisijas izstrādāto reorganizācijas plānu un lēma to virzīt apstiprināšanai domes sēdē.

Plānā ir iekļauta izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku, izglītojamo un izglītojamo vecāku aptaujāšana un informēšana par izglītības iestāžu reorganizāciju; «Atvērto durvju dienu» rīkošana Iecavas internātpamatskolā; Iecavas pamatskolas direktora izraudzīšana un reorganizācijas procesā iesaistīto izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvu komplektēšana un citas darbības.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti ierosināja papildināt plānu ar reorganizācijas komisijas redzējumu par skolas internāta nepieciešamību, skolēnu, kas dzīvo ārpus Iecavas, nogādāšanu uz mācību iestādi un mājās un pagarinātās dienas grupas izveidi.

Izglītības iestāžu reorganizācijas mērķis ir izveidot mūsdienīgu un konkurētspējīgu pamatskolu, kas piedāvās izglītības programmas atbilstoši izglītojamo vajadzībām, nodrošinās pedagoģiskā un atbalsta personāla pieejamību, integrējot Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas labo pieredzi un tradīcijas. Tāpat mērķis ir racionāli izmantot finanšu un materiāli tehniskos līdzekļus, nodrošināt efektīvu personāla pārvaldību un paaugstināt izglītības kvalitāti.

10. janvāra sēdē reorganizācijas plānu skatīs Attīstības komitejas deputāti.

Iecavas parka nākotne

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Juris Krievs aicināja deputātus neatbalstīt projekta, kas paredz autostāvvietu izbūvi Iecavas parka teritorijā, īstenošanu. Deputāti atbalstīja ierosinājuma virzīšanu izskatīšanai domes sēdē.

J. Krievs priekšlikumu pamato ar to, ka projekts un iecere stāvlaukuma izveidei tapa jau sen, taču laika gaitā dažādi apstākļi ir mainījušies. Liels stāvlaukums jau ir pie veikala «top!», nesen ir izbūvēts plašs stāvlaukums pie Iecavas veselības centra, kā arī pašvaldība ir iegādājusies sporta namu «Dartija», pie kura būtu iespēja veidot autostāvvietu.

Tāpat ir jāņem vērā, ka Iecavas parks ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 2014. gadā eksperti atzina, ka parks kopumā ir maz pārveidots, nesabojāts un atzīstams par vienu no izcilākajiem angļu stila parkiem Latvijā.

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    08.01.2019
TWITTER
Iecavas novads
23 sep
Hip hip urrā! Šodien PII Dartija trīskārši svētki! 🎉 Šogad bērnudārzs atzīmē 55. pastāvēšanas jubileju. 🎉 Noslēgu… https://t.co/gaSr3dFrc8