Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Attīstības komitejas sēde

10.01.2019 0

10. janvārī deputāti strādāja Attīstības komitejas sēdē. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Viktors Sidorenkovs.

Deputāti iepazinās ar reorganizācijas komisijas izstrādāto Dzimtmisas pamatskolas un Iecavas internātpamatskolas reorganizācijas plānu un lēma to virzīt apstiprināšanai domes sēdē.

Izskanēja jautājums, vai plānā nevajadzētu iekļaut informāciju un idejas par to, kāda varētu būt Dzimtmisas muižas ēkas tālākā nākotne. Reorganizācijas komisijas pārstāvji skaidroja, ka mācību iestāžu reorganizācijas plāns un ēkas nākotne ir divi atšķirīgi jautājumi un ka tos nevajadzētu skatīt kopā. Taču ir skaidrs, ka jautājumu par Dzimtmisas muižas nākotni nedrīkst atstāt bez ievērības un drīzumā tas būs jāiekļauj katras komitejas darba kārtībā.

Iedzīvotāji veido savu vidi

Deputāti saņēma projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» koordinatores, Iecavas novada pašvaldības administrācijas projektu vadītājas Sintijas Kalējas iesniegumu, kurā tiek lūgts atbalstīt grozījumus konkursa nolikumā. Deputāti iepazinās ar plānotajām izmaiņām un atbalstīja nolikuma jaunā redakcijā virzīšanu apstiprināšanai domes sēdē.

Saistībā ar to, ka izmaksas dažāda veida pakalpojumiem, iekārtām un būvniecības materiāliem ik gadu pieaug, konkursa koordinatore ierosina iespējamo pašvaldības līdzfinansējumu katram apstiprinātajam projektam palielināt līdz 1445 eiro (pašlaik tie ir 850 eiro).

Tāpat, izvērtējot iepriekšējos gados pieteiktos un īstenotos projektus, projektu vērtēšanas komisija ierosina par prioritāri atbalstāmiem projektiem noteikt dažādu publiski pieejamu aktivitāšu centru ierīkošanu.

Iesniedz detālplānojumu

2018. gada 31. jūlijā dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.11, 25.p.) «Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam «Iecavas Evanģēliski–luteriskā draudze» Iecavas novadā izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu». Attīstības komitejas deputāti izskatīja uzņēmuma SIA «Reģionālie projekti» izstrādāto detālplānojumu un lēma to virzīt apstiprināšanai domes sēdē.

Jau vēstījām, ka plānotā darbība ir pašapkalpošanās automazgātava ar stāvlaukumu aptuveni 600 m2 platībā, kopējā apbūves teritorija 3500 m2. Būvniecība ieplānota uz draudzei piederošas atsevišķas zemes vienības, kas atrodas Jelgavas šosejas un Pārupes ielas stūrī.

Diāna Goldmane
Lapas informācija atjaunota:    10.01.2019
TWITTER
Iecavas novads
19 okt
Darbs pie Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtošanas gandrīz noslēdzies. Diemžēl paveiktais jau cietis no nevē… https://t.co/pFDPrYZqsl