Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Paziņojums par publisko apspriešanu

08.02.2019 0

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2019. gada 29. janvāra lēmumu, prot. Nr. 2, 2. p. «Par nekustamā īpašuma «Iecavas Evanģēliski-luteriskā draudze» Iecavas novadā (kadastra Nr. 4064 010 0280) sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4064 010 0283, platība 2,16 ha, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai», detālplānojums tiek nodots publiskajai apspriešanai.

 

 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 8. februāra līdz 2019. gada 7. martam (4 nedēļas). Šajā laika posmā var iepazīties ar detālplānojuma materiāliem (Iecavas novada domes 5. stāva mazajā sēžu zālē) un iesniegt rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesnieguma formā, kurā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 21. februārī plkst. 17.00 Iecavas novada domes 5. stāva lielajā zālē.

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA «Reģionālie projekti», kontaktinformācija: Tālis Skuja, e-pasts: talis@rp.lv, mob. 29792097, Ivo Narbuts, e-pasts: ivo@rp.lv, mob. 226526565.

Informācija par detālplānojumu - šeit.

 

Lapas informācija atjaunota:    08.02.2019
TWITTER
Iecavas novads
14 okt
Iecavas novadam jauns videoklips! 🤩📽️ Šoreiz ieskatīsimies bērnu un jauniešu ikdienā! https://t.co/GkvYqUXcN1