Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikusi Attīstības komitejas sēde

08.02.2019 0

7. februārī deputāti strādāja Attīstības komitejas sēdē. Darba kārtībā bija desmit jautājumi, attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Viktors Sidorenkovs.

Par satiksmes organizāciju

Tika saņemts Upes ielas, Iecavā, iedzīvotāju iesniegums, kurā deputāti tiek aicināti veikt izmaiņas satiksmes organizācijā konkrētajā ielā. Neraugoties uz to, ka sastrēgumi Rīgas ielā ir ievērojami mazinājušies, šoferi joprojām rītos un vakaros mēģina no šīs ielas izvairīties, kā alternatīvu izvēloties ceļu caur Iecavas parku. Papildu problēmas sagādā tas, ka liela daļa satiksmes dalībnieku neievēro atļauto braukšanas ātrumu, tādējādi apdraud gājēju un velobraucēju drošību.

Deputāti piekrīt tam, ka izmaiņas ir nepieciešamas, tādēļ ieteica pašvaldības administrācijas izpilddirektoram Mārtiņam Veinbergam izskatīt variantus, kā satiksmi Upes ielā padarīt drošāku, neierobežojot autotransporta piekļuvi kafejnīcai «Upene».

Vēlas veidot jaunu publisko slidotavu

Deputāti saņēma biedrības «Iecavas hokeja klubs» iesniegumu, ar lūgumu rast iespēju atbalstīt jaunas publiskās slidotavas izveidi Iecavā. Pašlaik esošo laukumu Rīgas ielā 3c ir grūti kopt, ziemas sportam nav izaugsmes iespēju, apmeklētājiem nav, kur pārģērbties un uzglabāt savas mantas, biedrības izveidotie un uzstādītie laukuma koka balsti un borti mitruma dēļ ir sākuši bojāties.

Hokeja klubs «Iecava» jau sesto gadu rūpējas par to, lai ziemas laikā iecavniekiem būtu iespēja aktīvi atpūsties un sportot, tiek rīkotas arī hokeja sacensības. Šo iespēju izmanto dažāda vecuma iedzīvotāji, un interese kļūst arvien lielāka. Lai hokejs Iecavā turpinātu attīstīties labā līmenī un iecavniekiem arī ziemā būtu iespēja kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, būtu nepieciešams jauns slidošanas laukums.

Deputāti atbalstīja un lēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē biedrības ieceri, jo hokejs un slidošana ziemas laikā Iecavā patiesi ir pieprasīta. Lai precīzāk varētu saprast, kur varētu atrasties jaunais laukums, kādas būtu aptuvenās izmaksas tā ierīkošanai un kā laukumu varētu izmantot gada siltajā laikā, biedrībai ir jāsagatavo savs redzējums un turpmākais rīcības plāns.

Pārbūvēs iekšpagalmus

Deputāti iepazinās ar pirmatnējo skici ielu un iekšpagalmu teritorijas starp Rīgas, Sporta un E.Virzas ielu labiekārtošanas būvprojektam.

Pašvaldības administrācijas izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs skaidro: «Šī gada pirmajā pusē vajadzētu sagatavot dokumentāciju un izsludināt konkursu pirmajai būvniecības kārtai, lai 2020. gadā laikus varētu sākt darbu pie projekta īstenošanas. Tas notiks vairākās kārtās vairāku gadu garumā, jo būvdarbu laikā pie dzīvojamām mājām starp Rīgas, Sporta un E.Virzas ielu automašīnu novietošana būs apgrūtināta. Pašlaik skicē piedāvātais stāvvietu skaits ir 350, taču tas vēl var mainīties.»

Projekta mērķis ir uzlabot vidi daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmos, nodrošinot organizētu automašīnu novietojumu, nodrošināt netraucētu piekļuvi glābšanas dienestu transportam un novērst haotisku automašīnu izvietojumu ielu malās, zaļajā zonā, kas apgrūtina iekšpagalmu piebraucamo ielu tīrīšanu un ēku ārējo komunikāciju apkopi, sadzīves atkritumu izvešanu.

Par grozījumiem nolikumā

Arī Attīstības komitejas deputāti izskatīja un lēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē izmaiņas nolikumā «Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss». Grozījumi nepieciešami, lai konkursa dalībnieki rūpīgāk attiektos pret piešķirto finansējumu un sniegto iespēju īstenot savas idejas.

Deputāti gan ierosināja rūpīgi apdomāt dažu grozījumu nepieciešamību, jo mērķis nav ierobežot biedrību darbību un iespējas saņemt finansējumu. Mērķis ir mudināt biedrības būt aktīvām un vēlēties īstenot savas idejas.

Par krauķu populācijas ierobežošanu

Sēdē skatīts AS «Balticovo» iesniegums, kurā deputāti tiek aicināti veikt savvaļas putnu, konkrēti, krauķu, ierobežošanas pasākumus novadā. Tas saistīts ar to, ka strauji izplatās putnu gripa un šie putni būtiski palielina risku AS «Balticovo» putnu saslimšanai.

Reaģējot uz šo iesniegumu, pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei, kurā lūdz atļaut nojaukt krauķu ligzdas Iecavas parkā līdz putnu ligzdošanas uzsākšanai. Lūgums tiek pamatots ar saņemto AS «Balticovo» iesniegumu, kā arī to, ka šie putni apdraud sabiedrības sociālās, veselības aizsardzības un drošības intereses.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    08.02.2019
TWITTER
Iecavas novads
14 okt
Iecavas novadam jauns videoklips! 🤩📽️ Šoreiz ieskatīsimies bērnu un jauniešu ikdienā! https://t.co/GkvYqUXcN1