Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Līdz 1. martam jāsakopj apstādījumi ārpus īpašuma

11.02.2019 0

Lai uzlabotu satiksmes drošību Iecavas ciema ielās un nodrošinātu publiskā lietošanā esošo teritoriju sakoptību, Iecavas novada pašvaldība lūdz iedzīvotājus līdz šī gada 1. martam sakopt ārpus privātīpašumu robežām augošo apstādījumu koku zarus un krūmus.

 

Ja noteiktajā termiņā apstādījumu sakopšana nebūs veikta, pašvaldība šos darbus veiks pati bez atkārtotas brīdināšanas. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības dārzkopības speciālisti Sarmīti Avotu pa tālr. 29419247.

No Civillikuma 1099. panta izriet: kaimiņš var prasīt, lai zarus apcērt līdz četri ar pusi metru augstumam no zemes, bet, ja koka īpašnieks to nedara, tad viņš pats var nocirst zarus līdz minētajam augstumam un paturēt sev.

Iecavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 124. punkts nosaka, ka apstādījumu īpašnieka pienākums ir nepieļaut apstādījumos esošo koku, krūmu, tostarp dzīvžogu un citu stādījumu vai to vainaga izplešanos ārpus apstādījumu īpašnieka zemes robežas. Par Iecavas novada domes 29.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 4 «Par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Iecavas novada administratīvajā teritorijā» 5. punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu - fiziskai personai līdz 140 eiro, bet juridiskai personai līdz 280 eiro.

Lapas informācija atjaunota:    11.02.2019