Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Būs iespēja pārvadāt cilvēkus ratiņkrēslos

05.03.2019 0

Pirmdien, 4. martā, Sociālais dienests saņēma jaunu mikroautobusu, kas paredzēts, lai pārvadātu arī cilvēkus ratiņkrēslos. Specializētā transportlīdzekļa esamība radīs iespēju šiem cilvēkiem nokļūt dažādu pakalpojumu saņemšanas vietās un uz pasākumiem, ko piedāvā novada Sociālais dienests.

Būs iespēja pārvadāt cilvēkus ratiņkrēslos
FOTO: A. Kļaveniece

Mikroautobuss iegādāts, pateicoties dalībai ERAF Interreg Latvijas-Lietuvas programmas projektā «Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē» (LLI-344, SocialLife). Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, tā iegādei izlietoti 41 546 eiro. Mikroautobusa komplektācijā ir arī divi bērnu autosēdeklīši.

Projekts ilgst divus gadus - no 2018. gada maija līdz 2020. gada aprīlim, un Iecavas novada pašvaldība tajā piedalās ar mērķi uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību. Projekta gaitā tiek realizētas dažādas sociālās rehabilitācijas aktivitātes, iegādāts daudzveidīgs medicīnas un sporta aprīkojums, tiek īstenoti sociālās integrācijas pasākumi un izglītojošas aktivitātes.

Projekts “Sociālā partnerība - sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē” (LLI-344, SocialLife) tiek īstenots laika periodā no 01.05.2018. līdz 30.04.2020. Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 2014.-2020. gadam programmas ietvaros.

Projekta kopējais finansējums ir 447 391,63 EUR, tajā skaitā: ERAF finansējums  (85%)  - 380 282,87 EUR; nacionālais finansējums (15%) – 67 108,76 EUR.

Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 146 776,41 EUR, tajā skaitā: ERAF finansējums (85%) - 124 759,60 EUR; nacionālais finansējums (15%) - 22 016,81 EUR (5% no kopējām izmaksām - Latvijas valsts, 10% - Iecavas pašvaldība).

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    30.06.2021