Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Apspriesti pašapkalpošanās automazgātavas izveides risinājumi

20.03.2019 0

7. martā ir noslēgusies nekustamā īpašuma «Iecavas Evanģēliski-luteriskā draudze» sastāvā ietilpstošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 4064 010 0283, platība 2,16 ha) detālplānojuma publiskā apspriešana, kas ilga četras nedēļas.

Apspriesti pašapkalpošanās automazgātavas izveides risinājumi
FOTO: Beata Logina

SIA «Reģionālie projekti» izstrādātais detālplānojums tika prezentēts 21. februārī Iecavas novada domes zālē. Iedzīvotāju klātbūtne bija minimāla, pārsvarā sanāksmē piedalījās pašvaldības administrācijas pārstāvji.

Detālplānojuma risinājumi paredz zemes vienības sadali, atdalot pašapkalpošanās automazgātavas un stāvlaukuma izveidei nepieciešamo teritoriju 3500 m2 platībā. Atlikusī daļa veidos otru zemes vienību, kurā detālplānojums neparedz teritorijas plānojuma detalizāciju vai attīstības priekšlikuma noteikšanu.

Detālplānojuma teritoriju, kura atrodas Jelgavas šosejas malā, pašlaik klāj pļava. Tajā plānots izveidot asfaltētu laukumu ~750-900 m2 platībā un novietot divus mobilo moduļu automazgātavas blokus, kā arī izbūvēt pieslēgumu pie autoceļa V1039 (Pārupes iela) 50 m attālumā no valsts autoceļu krustojuma. Paredzēta vieta automašīnu stāvvietas izveidei, kā arī transportlīdzekļu iebraukšanas un izbraukšanas ceļš no automazgātavas teritorijas. Pēc stāvlaukuma izbūves tiks atjaunota zaļā zona.

Gājēju ceļu pagaidām nesola

Sanāksmes dalībnieki diskutēja par potenciālo automazgātavas apmeklētāju skaitu, transportlīdzekļu kustības intensitāti un gājēju ceļu līdz automazgātavai. Atis Avots akcentēja jautājumu par ceļu satiksmes drošības aspektiem un papildu nogriešanās joslas nepieciešamību automašīnām. Taču detālplānojuma izstrādātāji norāda, ka projektētais pieslēgums atbilst visām standartu un satiksmes drošības prasībām, kā arī tā izvērtējumu un pieslēguma izveidošanu ir atbalstījusi un saskaņojusi VAS «Latvijas Valsts ceļi» Bauskas nodaļa. Piebraucamā ceļa risinājums no Pārupes ielas, nevis no Jelgavas šosejas, ir vienkāršāks un drošāks, jo pa šoseju auto satiksme ir intensīvāka nekā pa ielu.

Pašapkalpošanās automazgātava ir paredzēta transportlīdzekļu apkopei, ko veic pats tehniskās vienības vadītājs vai līdzbraucējs. Aprēķināts, ka klients, mazgājot savu transportlīdzekli, automazgātavā pavadīs vidēji 2-6 minūtes, tātad šis laika intervāls ir pietiekami īss, lai līdzbraucējiem nebūtu jādodas garākās pastaigās pa apkārtni. Pašlaik ietves un gājēju pārejas izbūve uz plānoto automazgātavu ir nefunkcionāla un lieka, uzskata detālplānojuma izstrādātāji. Ja nākotnē tiks plānots attīstīt teritoriju ap automazgātavu, objekta īpašnieks apsvērs iespējas, vienojoties ar citiem šīs teritorijas attīstītājiem, gar valsts autoceļu izbūvēt gājēju ceļu un gājēju pāreju.

Mulsina ūdens patēriņa un notekūdeņu attīrīšanas aprēķini

Plānots, ka automazgātavas darbību nodrošinās lokālās komunikācijas – ūdensapgāde no dziļurbuma un notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar infiltrāciju gruntī. «Zem mazgātavas ir platforma, kurā ir iebūvēta pirmā līmeņa attīrīšana, tur paliek nosēdumi un naftas produkti, kas ik pa laikam ir jāizved. Pēc tam ūdens tek uz bioloģisko attīrīšanu un tikai tad nonāk gruntī,» skaidroja SIA «Spotwash» pārstāvis Kārlis Kirilko.

Automazgātavā netiks lietoti pulveru ķīmiskie līdzekļi, kuru sastāvā ir nešķīstošas mikro lodītes, kā tas ir citās pašapkalpošanās automazgātavās. Šī Latvijā ražotā pašapkalpošanās iekārta būvēta pēc cita - inovatīva - tehnoloģiskā principa, kur sistēmai gan vasks, gan putas ir šķidrie ķīmiskie līdzekļi bez abrazīvajām lodīšu daļiņām. Tādējādi paredzēts zems ķīmisko līdzekļu patēriņš un tā ir videi draudzīgāka.

Iecavnieks Modris Zakarītis apšaubīja platformas jaudu notekūdeņu savākšanai un citus norādītos tehniskos parametrus. Projekta autori, balstoties uz savu pieredzi kopš 2012. gada pašapkalpošanās automazgātavu jomā un novērojumiem automazgātavās Ķekavā, Mārupē un Bauskā, apstiprina, ka jauda plānota ar rezervi, lai akumulētu lielu ūdens daudzumu un to pakāpeniski attīrītu. Turklāt automašīnas tiek mazgātas galvenokārt laika posmā no plkst. 8.00 līdz 22.00, bet iekārtas darbojas visu diennakti - 24 stundu režīmā.
Diskusijā par notekūdeņu infiltrāciju un dolomīta slāni K. Kirilko informēja, ka vēl paredzēta ģeoloģiskā izpēte un atkarībā no rezultātiem, ja tas būs nepieciešams, tiks veiktas izmaiņas infiltrācijas risinājumā. Šobrīd projektā paredzēts, ka 1,2 m slānis ir pietiekams, lai infiltrācija notiktu nepieciešamajā apjomā.

Atbildot uz jautājumiem par ceļa zīmēm un norādēm teritorijā, SIA «Reģionālie projekti» teritorijas plānotājs/kartogrāfs Ivo Narbuts atgādināja, ka gan pieslēgumam, gan laukumam būs jāgatavo būvprojekti un tajos tiks paredzēti detalizēti risinājumi.

Sanāksmes dalībnieki interesējās par papildu pakalpojumiem, piemēram, iespēju izmantot putekļsūcēju, kā arī par plānoto norēķinu kārtību. K. Kirilko skaidroja, ka norēķini paredzēti skaidrā naudā, bet juridiskām personām būs iespēja slēgt līgumu par samaksu ar pārskaitījumu.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiski iesniegumi par detālplānojuma projektu nav saņemti. Visi atbildīgo institūciju atzinumi par detālplānojuma pirmo redakciju ir pozitīvi. Detālplānojuma projekts ir iesniegts apstiprināšanai Iecavas novada domes sēdē.

Beata Logina
Lapas informācija atjaunota:    18.03.2019
TWITTER
Iecavas novads
05 jūn
No trešdienas, 10.jūnija, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” (DzKS) kase atsāks apmeklētāju apkalpošanu klātienē.… https://t.co/SPGg7m4Iar