Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde

19.03.2019 0

19. martā deputāti strādāja Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē. Tajā nepiedalījās deputāte Solveiga Lineja.

Iecavas novada pašvaldības iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» vadītāja Sigma Strautmale deputātus informēja par iestādes budžeta izlietojumu 2019. gada janvārī un februārī. Tāpat deputāti iepazinās ar S. Strautmales sagatavoto pārskatu par sociālā dienesta darbību 2018. gadā.

Sociālajai palīdzībai pērn kopumā izlietoti 122 598.20 eiro. Gada laikā iedzīvotāji pie sociālās palīdzības organizatorēm vērsušies 1224 reizes, mēnesī vidēji 102 reizes.

Dzīvokļa pabalstu 2018. gadā saņēma 305 ģimenes jeb 404 personas, izmaksātā kopsumma sastādīja 63 492 eiro. Salīdzinot ar 2017. gadu, šis pabalsts pērn izmaksāts par 7150 eiro mazāk. Tas skaidrojums ar pensiju pārrēķinu, kura dēļ samazinājās to personu skaits, kam ir maznodrošinātā statuss.

Sociālajā dienestā iedzīvotāji pēc palīdzības var vērsties arī ārkārtas situācijās – ja tie cietuši ugunsgrēkā, vētru postījumos vai citā negadījumā, ja iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ ģimene vai persona nespēj sev nodrošināt pamatvajadzības. Pagājušajā gadā šādu palīdzību saņēmušas 53 ģimenes, tam izlietoti 39 369.80 eiro.

Viens no svarīgākajiem sociālajiem pakalpojumiem Sociālajā dienestā ir darbs ar ģimenēm, kurās aug bērni. Pavisam institūcijas pārraudzībā ir 109 ģimenes, ar kurām tiek veikts ne tikai psihosociāls darbs, bet arī tiek sniegta reāla palīdzība krīzes situāciju risināšanā. Iestāde pērk sociālo pakalpojumu bērnu ievietošanai krīzes centros un aprūpes iestādēs. 2018. gadā šis pakalpojums bija nepieciešams 14 bērniem, tam izlietoti 33 574.27 eiro. S. Strautmale atzīst, ka Sociālā dienesta darbinieki rūpīgi seko līdzi, lai dzīves apstākļi ģimenēs būtu labi un bērni nebūtu jāšķir no ģimenes, taču tas ne vienmēr izdodas un vecāki no pieļautajām kļūdām nemācās.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    19.03.2019
TWITTER
Iecavas novads
05 jūn
No trešdienas, 10.jūnija, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” (DzKS) kase atsāks apmeklētāju apkalpošanu klātienē.… https://t.co/SPGg7m4Iar