Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Sociālie darbinieki padziļināti apgūst darbu ar senioriem

05.03.2019 0

28. februārī un 1. martā Latvijas–Lietuvas pārrobežu projektā 2014-2020 “Sociālā partnerība - sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija kopienas dzīvē” Iecavas novada pašvaldība kā partneris organizēja kārtējo divu dienu semināru.

Sociālie darbinieki padziļināti apgūst darbu ar senioriem
FOTO: no Iecavas novada Sociālā dienesta arhīva

Ar mērķi paaugstināt sociālo darbinieku kā sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitāti tika izzinātas divas tēmas - “Vai viegli būst senioram” un “Vai sociālais darbinieks arī noveco”. 16 sociālie darbinieki – pa četriem no Iecavas un Rundāles, kā arī astoņi no Lietuvas - tikās Bauskā, kur semināru vadīja psihoterapeite Ināra Vārpa, kas ir spēcīga savas nozares profesionāle.

Pieredzes bagātā psihoterapeite runāja par senioru sociālās lomas esamību, resursiem un jaunu resursu iegūšanu. Sociālajam darbiniekam ir svarīgi izprast seniora pamatemocijas, emocionālo līdzsvarotību, sajūtas par veselības stāvokli un novecošanas īpatnības.

Lektore stāstīja par sociālā darbinieka iespēju atbalstīt senioru pašreizējā dzīves posmā. Mācīja izprast vientulības un vienpatības jēdzienu. Būtiski ir apzināties, ka nāve ir dzīves daļa un kā to izprot klients. Šīs tēmas ir svarīgas ne tikai darbā, bet arī katram pašam jāizprot savas sajūtas un emocijas, kā tās ietekmē darbību, domāšanu un attiecības ar savu novecošanu.

Semināra vadītāja ar dalībniekiem runāja par konkrēta seniora mērķu uzstādīšanu tuvākajam laikam un kā pašam senioram būt noteicējam par to realizāciju.

Sociālie darbinieki sprieda par sociālā darba kā profesijas izvēli un centās izprast, kāpēc izvēlējušies šo darbu..

Kopš janvāra beigām Ināra Vārpa vada arī izglītojošo lekciju ciklus Iecavas novada senioriem (30 personas) un personām ar atkarībām un līdzatkarībām (12 personas). Katrai grupai līdz Lieldienām paredzētas 12 nodarbības - katra trīs stundu garumā.

Speciāliste atzīst, ka ir viegli strādāt ar Iecavas senioriem, jo viņi ir aktīvi un atraktīvi, inteliģenti un pozitīvi, zinoši un zināt griboši. Katrai pašvaldībai varētu novēlēt tādus! Neskatoties uz milzīgo enerģijas patēriņu, atbildot uz nebeidzamajiem senioru jautājumiem (arī pārtraukumos), enerģētiskā uzlāde bijusi pēc katras nodarbības.

Sigma Strautmale
Iecavas novada Sociālā dienesta vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    15.05.2019