Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Pašvaldība turpina īstenot projektus grants ceļu pārbūvei

21.05.2019 0

Lauku atbalsta dienests (LAD) 16.05.2019. pieņēmis lēmumu par  projekta iesnieguma «Autoceļa «A7 – Papardes – Gāršas – Spītes – Podāzeļi» pārbūves 2. kārta» apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» ietvaros (projekta Nr. 19-06-A00702-000004). Tiks pārbūvēts autoceļš 2,00 km garumā.

Projekta mērķis - pašvaldības lauku ceļu pārbūve atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, pašvaldības un uzņēmēju kopīgi noteiktajiem ceļu izvērtēšanas kritērijiem un pašvaldības grants ceļu vērtēšanas, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi, kā arī kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Iecavas novadā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses.

Projekta kopējās izmaksas ir 223 424,85 EUR, savukārt attiecināmās izmaksas ir 216 869,96 EUR. Projekts tiks īstenots, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 195 182,96 EUR apmērā, jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma 28 241,89 EUR.

Sintija Kalēja
projektu vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    21.05.2019
TWITTER
Iecavas novads
17 okt