Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Notikusi Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde

18.06.2019 0

18. jūnijā deputāti strādāja Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē. Sēdē nepiedalījās deputāts Arnis Kancāns.

Komitejas deputāti atkārtoti ir aktualizējuši jautājumu par to, kā Iecavas novada Sociālais dienests varētu sniegt palīdzību novada senioriem. Pašlaik atbalstu saņemt drīkst trūcīga vai maznodrošināta persona, kuras ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 280 eiro (pēc nodokļu nomaksas). Saistībā ar to, ka 2018. gadā tika pārrēķinātas pensijas, daļai iedzīvotāju ienākumu summa ir nedaudz lielāka par noteiktajiem 280 eiro, tādēļ viņi vairs nav tiesīgi saņemt sociālo palīdzību (pabalstu mājoklim, pārtikas iegādei un medicīnas pakalpojumiem), ko sniedz Iecavas novada pašvaldība.

Gan komitejas deputāti, gan Sociālā dienesta vadītāja Sigma Strautmale piekrīt, ka līdz rudenim radusies problēma vismaz daļēji būtu jāatrisina, citādi iedzīvotāji nevarēs ne pienācīgi sagatavoties apkures sezonai, ne parūpēties par savu veselību.

Deputāti uzdeva iestādes vadītājai līdz nākamajai Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdei sagatavot saistošo noteikumu projektu, kurā būtu noteikts, kādos gadījumos un kādā apmērā pašvaldība drīkst sniegt sociālā dienesta pakalpojumus un finansiālu palīdzību novada senioriem.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    18.06.2019
TWITTER
Iecavas novads
14 okt
Iecavas novadam jauns videoklips! 🤩📽️ Šoreiz ieskatīsimies bērnu un jauniešu ikdienā! https://t.co/GkvYqUXcN1