Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Attīstības komiteja kārtējā sēdē diskutē par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm

05.07.2019 0

Attīstības komiteja pilnā deputātu sastāvā strādāja 4.jūlijā. Darba kārtībā bija pieci jautājumi.

Attīstības komiteja kārtējā sēdē diskutē par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm

Ir izstrādāta jauna saistošo noteikumu «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Iecavas novadā» redakcija. Komitejas vadītājs Juris Ludriķis informēja, ka tas ir darba grupas veikuma rezultāts un viens no soļiem, kā piesaistīt novadam deklarētos iedzīvotājus.

Noteikumu projekts veidots uz iepriekšējo noteikumu bāzes, iekļaujot papildu punktus, skaidroja Iecavas novada pašvaldības administrācijas nodokļu inspektore Evita Heidemane. Sākot ar 2020. gadu, nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā Iecavas novadā ir plānotas izmaiņas, kuras paredz noteikt nodokļa likmi 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības tiem objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana un kuros dzīvesvieta nav deklarēta nevienai fiziskai personai.

Paaugstinātā nodokļu likme motivēs iedzīvotājus, kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu citā administratīvajā teritorijā, bet reāli dzīvo Iecavas novadā, deklarēties Iecavā, tādējādi palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā.

Mājokļu izīrētāji tiks motivēti dot piekrišanu saviem īrniekiem deklarēt dzīvesvietu īrētajos mitekļos, kā rezultātā tiks veicināta arī mājokļu īres tirgus attīstība.

Deputāti atbalstīja arī priekšlikumu iekļaut normu par 3% nodokļa piemērošanu nepabeigtajām būvēm. Lai labāk izprastu dažādas ar būvniecības procesu saistītās nianses, noteikumu izstrādes gaitā tiks pieaicināts arī būvvaldes speciālists.

Likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmes 0,2-3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim.

Deputāte Laine Baha rosināja diskusiju par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nodarbina Iecavas novadā deklarētās personas.

Kolēģi piekrita, ka ir nepieciešams mehānisms, kā stimulēt uzņēmējdarbības attīstību. Atbalstu varētu sniegt arī tiem uzņēmējiem, kuri investē pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā un aktīvi iesaistās skolēnu vasaras nodarbinātībā. E. Heidemane ieskicēja citu pašvaldību pieredzi šajā jomā. Komiteja vienojās, ka tiks izstrādāti nosacījumi atlaižu piemērošanai un nepieciešama arī analīze, kā šādas atlaides ietekmēs pašvaldības budžetu.

Pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Ginta Krikščūne pastāstīja par Ētikas kodeksa projekta redakciju, kuru jau atbalstījusi Izglītības, kultūras un sporta komiteja. Deputāti arī pieņēma zināšanai Bauskas Tūrisma un informācijas centra atskaiti par 2019. gada pirmajā pusgadā paveikto, apkalpojot tūrisma objektus Iecavas novadā.

Beata Logina
Lapas informācija atjaunota:    08.07.2019
TWITTER
Iecavas novads
15 nov
Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” finālā iekļuvis arī Iecavas novads! 🤩 https://t.co/OnwJE92LJz https://t.co/UexRpKaPc5