Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde

16.07.2019 0

16. jūlijā deputāti strādāja Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē. Darba kārtībā bija trīs jautājumi, sēdē nepiedalījās deputāti Arnis Kancāns un Solveiga Lineja.

Iecavas novada pašvaldības administrācijas Sporta nodaļas vadītājs Valdis Šusts deputātus informēja par šī brīža aktualitātēm sporta jomā – par Iecavas stadiona darbu, tur notiekošajām sacensībām un novada sportistu gūtajiem panākumiem.

Komitejas vadītājs Jānis Siugalis interesējās par pašvaldības sniegto atbalstu veterānu sportam. V.Šusts informēja, ka sadarbība ar sportistiem ir - tiek gādāts, lai viņi var gan trenēties, gan piedalīties dažādās sacensībās. Arī par nokļūšanu uz sacensībām tiek padomāts.

Tāpat komitejas vadītājs interesējās, vai nav plānots visiem Iecavas novada sportistiem sagādāt vienādas sporta formas. Sporta nodaļas vadītājs atbildēja, ka nopietnāk pievērsties vienota vizuālā tēla jautājumam varētu, taču tā īstenošana ir diezgan laikietilpīga un sarežģīta gan praktiskuma, gan izmaksu dēļ.

Domā par pakalpojumu pieejamību

Ir izstrādāts saistošo noteikumu «Par pakalpojuma «Aprūpe mājās» nodrošināšanu Iecavas novadā» projekts.

Noteikumi paredz, ka pakalpojums tiek sniegts personas dzīvesvietā un to saņemt drīkst personas: kuras ir deklarētas un dzīvo Iecavas novadā; kurām vecuma, fiziska vai garīga rakstura traucējumu vai slimības dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi; kurām nav apgādnieku vai apgādnieki paši nespēj nodrošināt aprūpi. Pakalpojumu apmaksā persona, kas to saņem, vai pašvaldība.

Pašvaldības iestādes «Iecavas novada sociālais dienests» vadītāja Sigma Strautmale ierosināja novada iedzīvotājiem vecumā virs 80 gadiem aprūpi mājās apmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tas saistīts ar to, ka daudzi seniori ir vientuļi, viņu pensijas ir ļoti mazas un liela daļa līdzekļu tiek izlietota, lai apmaksātu medicīniskos izmeklējumus un iegādātos medikamentus. Deputāti ierosinājumu atbalstīja un saistošos noteikumus lēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    16.07.2019
TWITTER
Iecavas novads
16 jan
RT @CVK_zinas: ℹ️ Ir sākusies parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem. ✍️ Noskaidro…