Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Izsludina atklātu konkursu uz Zālītes speciālās pamatskolas direktora amatu

31.07.2019 0

Iecavas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Zālītes speciālās pamatskolas direktora amatu (amata vieta uz nenoteiktu laiku, darbavieta – Zālīte, Iecavas novads).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 • vēlama vismaz trīs gadu pieredze izglītības jomas vadības darbā (direktors/vadītājs, direktora/vadītāja vietnieks) vai citā izglītības vadības darbā;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
 • zināšanas iestādes finansēšanas jautājumos un jautājumos par iestādes darbību.

 

Mēs piedāvājam:

• Amatalgu 1003.00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) un piemaksu, kas tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;

• Darbu profesionālu kolēģu kolektīvā;

• Sociālās garantijas.

 

Ja vēlies piedalīties atklātā konkursā uz vakanto amatu, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstuli;
 • dzīves un darba gaitu aprakstu (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecības kopiju (ja nepieciešams);
 • ieteikuma vēstules (ja ir);
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas ir būtiskas skolas direktora amatā.

 

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Iecavas novada pašvaldības administrācija, adrese: Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā 2.stāvā, darba laikā vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: dome@iecava.lv. Jebkurā iesūtīšanas vai iesniegšanas veidā uz aploksnes jābūt norādei “Pieteikums Zālītes speciālās pamatskolas direktora amata konkursam”. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā līdz 2019.gada 13.augustam plkst.17:00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Zālītes speciālās pamatskolas direktora amata konkursa nolikums - šeit.

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.

Visi iesniegtie dokumenti paliek pašvaldības rīcībā un tiem tiek piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Iesniegtie personas dati pašvaldības lietvedības sistēmā tiek glabāti 5 gadus.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt iestādei piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Lapas informācija atjaunota:    31.07.2019
TWITTER
Iecavas novads
20 jūl
❗️❗️❗️ Laika posmā līdz 31. jūlijam uz vienu diennakti būs slēgta satiksme pār tiltu pie Iecavas spirta rūpnīcas. Š… https://t.co/sKZOD4DKk4