Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Attīstības komitejas sēde

02.08.2019 0

1.augustā deputāti strādāja Attīstības komitejas sēdē. Darba kārtībā bija pieci jautājumi, sēdē nepiedalījās deputāti Laine Baha un Jānis Pastars.

Deputāti iepazinās ar iesniegumu, kurā tiek lūgts atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Zemgales ielā 48, Iecavā. Mērķis - pašapkalpošanās automazgātavas būvniecība.

Komitejas deputāti nav pārliecināti, ka minētā atrašanās vieta ir piemērota automazgātavas būvniecībai, taču priecājas, ka uzņēmēji izrāda interesi par novadu. Ja dome detālplānojuma izstrādes uzsākšanu apstiprinās, būs jārīko publiskā apspriešana.

Plāno izmaiņas normatīvajos aktos

Ir izstrādāta jauna saistošo noteikumu «Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās» redakcija. Tie nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību publiskās vietās Iecavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, atbrīvojumus no nodevas maksas, nodevas maksāšanas kārtību un kontroli.

Tāpat pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Ginta Krikščūne deputātus iepazīstināja ar saistošo noteikumu «Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Iecavas novadā» projektu.

Tie nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Iecavas novada pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu un realizējamo preču grupas un kārtību, kādā saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana. Tāpat tie nosaka pienākumus kārtības nodrošināšanai un nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai.

Abu normatīvo aktu projektus deputāti lēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē.

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    02.08.2019
TWITTER
Iecavas novads
20 jūl
❗️❗️❗️ Laika posmā līdz 31. jūlijam uz vienu diennakti būs slēgta satiksme pār tiltu pie Iecavas spirta rūpnīcas. Š… https://t.co/sKZOD4DKk4