Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Braukšana būs ērtāka

02.08.2019 0

Noslēgumam tuvojas autoceļa «A7–Papardes–Gāršas–Spītes–Podāzeļi» pārbūves 2. kārta. Plānots, ka pārbūvētais divus kilometrus garais ceļa posms augusta sākumā tiks nodots ekspluatācijā.

Braukšana būs ērtāka
FOTO: A. Kļaveniece

Projekts tiek realizēts, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves vidi un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Iecavas novadā. Projekta laikā divu kilometru posmā līdz 5,5 metru platumam paplašināta ceļa klātne, izcirsti ceļa nomalē augošie koki un krūmi, noņemts nomaļu grunts apaugums, izveidoti novadgrāvji, izbūvētas jaunas caurtekas, sakārtotas nobrauktuves, veikta dolomīta šķembu seguma izbūve. Pašvaldības būvniecības speciālists Juris Kuziks skaidro, ka iepriekš ceļa klātne bijusi mainīga platuma – vietām vien 3,5 metri. Tāpat ceļš bija braucējiem grūti pārredzams, jo līdz pat brauktuvei bija saauguši krūmi; nebija sakārtota ūdens atvades sistēma. Ja lietus periodos ūdens stāv ceļa malā un uz paša ceļa, brauktuve izmirkst un braukšana, kā arī ikdienas uzturēšanas darbu kvalitatīva veikšana kļūst apgrūtinoša.  

Ceļa pārbūvi veic uzņēmums SIA «Strabag». Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA). Projekta kopējās izmaksas ir 223 424,85 eiro, no kuriem publiskais finansējums ir 195 182,96  eiro jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī pašvaldības līdzfinansējums - 28 241,89 eiro. Kopējās projekta izmaksas veido: būvprojekta izstrāde – 10 478,60 eiro, autoruzraudzība – 968,00 eiro, būvuzraudzība – 9522,70, autoceļa pārbūve – 202 455,55 eiro.

Lai īstenotu grants ceļu pārbūves projektus, 2015. gada nogalē un 2016. gada sākumā pašvaldības pārstāvji tikās ar vietējiem uzņēmējiem, diskutēja par pašvaldības grants ceļu stāvokli, noteica prioritāros ceļus un to vērtēšanas kritērijus. Atbilstoši noteiktajiem kritērijiem ceļi tika sarindoti prioritārā secībā, un pārbūvei tika virzīti pašvaldības ceļi ar intensīvāko satiksmi. 2018. gada oktobrī noslēdzās autoceļa «V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7» pārbūve, kuras laikā tika pārbūvēts autoceļš 2,216 km garumā, savukārt šogad realizēta autoceļa «A7–Papardes–Gāršas–Spītes–Podāzeļi» pārbūves 2. kārta.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    02.08.2019
TWITTER
Iecavas novads
14 nov
Vakara iesākumā notiks konkursa «Iecavas novada uzņēmēju gada balva» uzvarētāju apbalvošanas ceremonija. Atšķirībā… https://t.co/tnH78ne55P