Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Attīstības komitejas sēde

05.09.2019 0

5. septembrī deputāti strādāja Attīstības komitejas sēdē. Darba kārtībā bija pieci jautājumi, sēdē nepiedalījās deputāti Laine Baha un Viktors Sidorenkovs.

Deputāti uzklausīja Iecavas novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītājas Inetas Bramanes informāciju par Attīstības nodaļas darbu laika posmā no 2019. gada maija līdz 2019. gada augustam. Tāpat viņi iepazinās ar Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam gala redakciju un lēma to virzīt apstiprināšanai domē.

Dokuments sastāv no trim daļām: pašreizējās situācijas raksturojuma, stratēģiskās daļas ar investīciju un projektu plānu un pārskata par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. Šī gada jūnijā notika Attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā saņemtie ierosinājumi un informācijas precizējumi tika iestrādāti dokumentā.

Plāno izmaiņas normatīvajos aktos

Komiteja iepazinās ar deputātes Laines Bahas ierosinājumu veikt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.17 «Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Iecavas novadā», piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nodarbina Iecavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētās personas.

Deputāti ideju atbalstīja, savukārt Iecavas novada pašvaldības administrācijas nodokļu inspektore Evita Heidemane piedāvāja vairākus variantus, kādos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi juridiskām personām varētu piemērot. Šo jautājumu komiteja skatīs atkārtoti nākamajā Attīstības komitejas sēdē.

Izvērtē prioritātes

Arī Attīstības komiteja iepazinās ar pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju iesniegtajiem priekšlikumiem par prioritārajiem pasākumiem 2020. gadā, kas iesniegti, lai varētu sastādīt nākamā gada budžetu. Kā prioritāti deputāti izvirzīja šādus plānus:

  • Iecavas vidusskolas ēdināšanas korpusa paplašināšana un aktu zāles jaunbūve;
  • Iecavas pamatskolas sporta zāles izbūve;
  • Pirmsskolas izglītības iestādes «Dartija» teritorijas labiekārtošanas 2. kārta;
  • Autostāvvietu paplašināšana Iecavas centrā;
  • Ēkas iegāde Grāfa laukumā 3, Iecavā, kur nākotnē tiktu ierīkots novadpētniecības muzejs, Tūrisma informācijas centrs un Amatu māja;
  • Gājēju trotuāra izbūve Lauku ielā, Iecavā;
  • Nekustamā īpašuma (zemes) iegāde, ko nākotnē izmantotu daudzdzīvokļu māju būvniecībai Iecavā.
Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    05.09.2019
TWITTER
Iecavas novads
16 jan
RT @CVK_zinas: ℹ️ Ir sākusies parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem. ✍️ Noskaidro…