Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Tiesa noraidījusi SIA «Joker LTD» pieteikumu

02.10.2019 0

30. septembrī Administratīvā apgabaltiesa savā spriedumā noraidījusi SIA «JOKER LTD» pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru SIA «JOKER LTD» tiktu atļauts atvērt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu Rīgas ielā 16, Iecavā, Iecavas novadā.

Tiesvedība starp SIA «Joker LTD» un Iecavas novada pašvaldību ilgst jau vairākus gadus. Beidzamā lieta tika ierosināta, pamatojoties uz SIA «JOKER LTD» pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu saistībā ar Iecavas novada domes apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2016. gada spriedumu.

Administratīvā apgabaltiesa, izvērtējot Iecavas novada domes paskaidrojumos norādītos argumentus un pieņemtos teritorijas plānošanas dokumentus, secinājusi, ka konkrētais ierobežojums Iecavas ciema sabiedriskā centra teritorijā izveidot jaunas azartspēļu vietas ir noteikts, lai nodrošinātu citu cilvēku tiesību aizsardzību un sabiedrības labklājības aizsardzību – indivīda tiesības uz dzīvi labvēlīgā vidē un sabiedrības tiesības uz ilgtspējīgu attīstību, tikt aizsargātam no azartspēļu nelabvēlīgās ietekmes. Līdz ar to minētajam ierobežojumam ir leģitīms mērķis.

 

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    02.10.2019
TWITTER
Iecavas novads
16 jan
RT @CVK_zinas: ℹ️ Ir sākusies parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem. ✍️ Noskaidro…