Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Finanšu komitejas sēde

09.10.2019 0

8. oktobrī deputāti strādāja Finanšu komitejas sēdē. Darba kārtībā bija 14 jautājumi, sēdē nepiedalījās deputāti Juris Krievs un Viktors Sidorenkovs.

Izmaiņas izglītības iestāžu štatu sarakstā

Pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» vadītāja Ingūna Lāce deputātiem lūdza ļaut izglītības iestādē izveidot jaunu amata vienību – asistents personām ar invaliditāti. Šāda darbinieka klātbūtne ir nepieciešama vienam izglītojamajam, kuram jānodrošina pastiprināta uzraudzība un palīdzība gan mācību procesā, gan pašaprūpē.

Lai nodrošinātu optimālu darbinieku noslodzi un darbiniekiem uzticētie amata pienākumi atbilstu amata aprakstam, nepieciešams veikt izmaiņas Zālītes speciālās pamatskolas štatu sarakstā. Iestādes direktore Aija Spriņķe deputātiem skaidroja, ka vairākas amata vietas nepieciešams likvidēt, dažos amatos darbinieku skaits jāpalielina vai tieši pretēji – jau esošajiem slodze jāsamazina, kā arī ir nepieciešams izveidot jaunu amata vietu – sētnieks.

Deputāti atbalstīja un lēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē izmaiņas abu izglītības iestāžu štatu sarakstā.

Veiks remontu un ierīkos stāvlaukumu

Apsekojot Rosmes bibliotēkas ēku, tika konstatēts, ka bibliotēkas ieejas mezgla nesošās koka konstrukcijas, jumta segums, lietus ūdens notekcaurules, ieejas durvis un logi ir ļoti sliktā stāvoklī.

Ņemot vērā, ka esošais vējtveris vairs nenodrošina iekštelpu siltumnoturību un ir tehniski nedrošs, pašvaldības administrācijas izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs lūdza piešķirt 5704 eiro vējtvera remontam. 

Vēl izpilddirektors atgādināja, ka Iecavas centrā pie daudzdzīvokļu mājām jau vairākus gadus ir novērojama problēma ar automašīnu novietošanu. Lai situāciju nedaudz uzlabotu, ir iespēja uz pašvaldībai piederošas zemes ierīkot šķembotu stāvlaukumu, kur būtu vieta aptuveni 20 automašīnām. Lai darbus jau šogad varētu veikt, ir nepieciešami 10 255 eiro.

Komiteja abus lūgumus atbalstīja un lēma tos virzīt apstiprināšanai domē.

Plāno atbalstu kultūras attīstībai

Tāpat kā Izglītības, kultūras un sporta komiteja, arī Finanšu komitejas deputāti iepazinās ar noteikumu «Par pašvaldības atbalstu kultūras attīstības veicināšanai Iecavas novadā» projektu. Ņemot vērā, ka šādu noteikumu Iecavas novadā pašlaik nav un tie ir jāizstrādā ļoti rūpīgi un precīzi, Finanšu komiteja lēma, ka ir jāveido darba grupa, kurai noteikumu projekts komitejām atkārtoti būtu jāprezentē jau novembrī.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības apstiprinātajā budžetā paredzēto finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu, nodrošinot kvalitatīvas kultūras pieejamību novadā un atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas.

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā

Deputāti lēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» lūgumu atbalstīt izmaiņu veikšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā. Jaunā cena par viena kubikmetra atkritumu savākšanu, transportēšanu un apglabāšanu no 2020. gada 1. janvāra ir noteikta 16,26 EUR (bez PVN).

Jauno cenu veido maksa par atkritumu savākšanu 8,54 EUR/m3, kas ir palikusi nemainīga, un atkritumu apglabāšanu šķirošanas stacijā/poligonā «Brakšķi» - 7,72 EUR/m3.

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    09.10.2019
TWITTER
Iecavas novads
20 jūl
❗️❗️❗️ Laika posmā līdz 31. jūlijam uz vienu diennakti būs slēgta satiksme pār tiltu pie Iecavas spirta rūpnīcas. Š… https://t.co/sKZOD4DKk4