Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Attīstības komitejas sēde

04.11.2019 0

1.novembrī deputāti strādāja Attīstības komitejas sēdē. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās deputāti Laine Baha un Jānis Pastars.

Komiteja skatīja un atbalstīja saistošo noteikumu «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Iecavas novadā» projektu. Kā nākamie dokumentu skatīs Finanšu komiteja.

Pašlaik NĪN atvieglojumus var saņemt, piemēram, maznodrošinātas personas, vientuļie pensionāri, personas, kurām ir 1. vai 2. grupas invaliditāte, audžuģimenes. Savukārt jaunie noteikumi paredz to, ka atvieglojumus varēs saņemt arī juridiskas personas. Piemēram, tās, kurām Iecavas novadā pieder saimnieciskās darbības veikšanai uzceltas vai rekonstruētas ēkas vai kuras nodarbina darbiniekus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Iecavas novada administratīvajā teritorijā.

Savukārt pašvaldības administrācijas izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs komitejai prezentēja izstrādāto Iecavas vidusskolas ēdnīcas pārbūves un aktu zāles jaunbūves būvniecības projektu. Deputāti lēma atgriezties pie šī jautājuma decembrī un skatīt to kopā ar Izglītības, kultūras un sporta komiteju.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    04.11.2019
TWITTER
Iecavas novads
26 mai
Biļetes var iegādāties Iecavas kultūras nama kasē! https://t.co/NwXmrwCfdT