Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

06.11.2019 0

5. novembrī deputāti strādāja kārtējā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. Darba kārtībā bija astoņi jautājumi, sēdē nepiedalījās deputāts Juris Krievs.

Notikusi Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
FOTO: Diāna Goldmane

Meklē pielietojumu telpām

Šogad pašvaldība iegādājās divus otrā stāva dzīvokļus ēkā, kur atrodas Zorģu bibliotēka. Lai telpas varētu nodot bibliotēkas pārziņā, ir jābūt skaidrībai par to, kādam mērķim tās ir nepieciešamas.

Zorģu bibliotēkas vadītāja Aina Ezergaile un Zorģu ciema aktīviste Sigita Lazberga komitejai iesniedza savu priekšlikumu – jaunajās telpās bibliotēka varētu regulāri organizēt izglītojošas nodarbības (tikšanās ar literātiem, gleznošanu, lekcijas, meistarklases, interešu grupu tikšanās, vingrošanu, nometnes), kā arī paplašināt brīvā laika pavadīšanas iespējas dažāda vecuma Iecavas novada iedzīvotājiem. Tiesa, lai to visu varētu veiksmīgi organizēt, bibliotēkā būtu nepieciešams vēl viens darbinieks - bibliotekārs.

Komiteja atbalsta ideju par bibliotēkas telpu paplašināšanu, taču, lai varētu pieņemt konkrētu lēmumu, ir jābūt skaidram, kādi būs otrā darbinieka darba pienākumi, cik noslogotas ikdienā būs telpas un vai otrs darbinieks būs nepieciešams uz pilnu slodzi. Ņemot vērā to, ka pašlaik vēl ir daudz neskaidrību, telpām nepieciešams remonts un jaunas štata vietas izveidei jāparedz finansējums, komiteja lēma šo jautājumu virzīt skatīšanai arī Finanšu un Attīstības komitejas sēdē.

Domā par jaundzimušo sveikšanu

Deputāti atbalsta ieceri nākamajā gadā iedibināt jaundzimušo sveikšanas pasākumu, tāpēc ir jāizstrādā kārtība, kādā tiks organizēta Iecavas novada jaundzimušo sveikšana un jaundzimušo vecākiem (aizbildņiem) tiks piešķirtas īpaši izgatavotas piemiņas veltes.

Oktobrī notika iedzīvotāju aptauja, kurā tika vaicāts, kādu piemiņas velti jaundzimušajam pašvaldība varētu dāvāt. Iedzīvotāji varēja izvēlēties kādu no variantiem – zvaniņu, kas tematiski sasaucas ar Iecavas novada ģerboni, piemiņas monētu, sudraba karotīti, miega spilventiņu ar atbilstošu uzdruku – vai piedāvāt savu variantu. Ņemot vērā, ka neviena atbilde neguva izteiktu pārsvaru, komiteja lēma piedāvāt domei apstiprināt variantu par piemiņas monētu vai sudraba karotīti. 

Jaundzimušo sveikšanas pasākuma mērķis ir godināt Iecavas novada ģimenes un to jaundzimušos, kā arī veidot piederības sajūtu savam novadam. Jaundzimušo sveikšanu paredzēts organizēt vasarā Ģimenes dienas pasākuma ietvaros.

Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm

Komiteja atkārtoti skatīja iesniegumu, kurā tiek lūgts izvērtēt, kādu un cik lielu atbalstu pašvaldība sniedz Iecavas novada daudzbērnu ģimenēm. Iesniegumā autore min citu novadu piemērus, kā arī rosina pašvaldību nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri nāk no daudzbērnu ģimenes. Deputāti lēma atbalstīt šādu ieceri un virzīt to izskatīšanai arī Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

Apbalvos labākos sportistus

Nolikums «Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada sportistiem, sporta veidu treneriem un sporta spēļu komandām par sasniegumiem sportā» nosaka, ka pieteikumi par sasniegumiem iesniedzami Iecavas novada domē līdz katra gada 1. novembrim.

Deputāti atbalstīja apbalvojamo sportistu un treneru sarakstu, kuru prezentēja Iecavas novada pašvaldības administrācijas sporta nodaļas vadītājs Valdis Šusts. Galējais lēmums par naudas balvu pasniegšanu tiks pieņemts domes sēdē.

Plāno atbalstu kultūras attīstībai

Izglītības, kultūras un sporta komiteja atkārtoti skatīja un apstiprināja noteikumu «Par pašvaldības atbalstu kultūras attīstības veicināšanai Iecavas novadā» projektu un lēma to virzīt skatīšanai Finanšu komitejas sēdē.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības apstiprinātajā budžetā paredzēto finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu, nodrošinot kvalitatīvas kultūras pieejamību novadā un atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas.

Rosina iegādāties ēku

Komiteja saņēma biedrības «Arhīvs» iesniegumu, kurā tiek lūgts rast iespēju 2020. gada pašvaldības budžetā paredzēt līdzekļus 35 tūkstošu eiro apmērā ēkas Grāfa laukumā 3 iegādei. Ēkas iegāde ir iekļauta arī Iecavas novada Attīstības programmas 2020.-2026. gadam Investīciju plānā.

Iesniegumā teikts, ka ir būtiski Iecavā izveidot vietu, kur glabāt Iecavas un visa novada vēsturi, vietu, kas būtu saistoša tūristiem un novada iedzīvotājiem. Biedrības «Arhīvs» izveidotā vēstures ekspozīcija, kura pašlaik ir izvietota minētajā ēkā, gan svētkos, gan ikdienā piesaista daudzu cilvēku uzmanību.

Ja ēka nonāktu pašvaldības īpašumā, nebūtu jānoskatās, kā vēsturiskā celtne aiziet postā. Tāpat tā būtu ērta vieta pasākumu rīkošanai, tūrisma informācijas centram un amatu mājas darbnīcām, uzsver biedrība.

Deputāti lēma ēkas iegādei nepieciešamo summu iekļaut Izglītības, kultūras un sporta komitejas budžeta 2020. gadam plānā.

Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    06.11.2019
TWITTER
Iecavas novads
03 jūn
Katra mācību gada beigās pašvaldība sveic izglītības jomas laureātus. Šogad, valstī spēkā esošo ierobežojumu dēļ, s… https://t.co/kyiMUHIPWv