Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Finanšu komitejas sēde

13.11.2019 0

12. novembrī notika kārtējā Finanšu komitejas sēde. Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās deputāti Juris Krievs un Viktors Sidorenkovs.

Komitejas deputāti atbalstīja pašvaldības administrācijas Sporta nodaļas vadītāja Valda Šusta lūgumu piešķirt papildu līdzekļus naudas balvas izmaksai Iecavas novada sportistiem un treneriem par sasniegumiem sportā 420 eiro apmērā. Kopējā izmaksājamā summa ir 3420 eiro. Par trūkstošo līdzekļu apstiprināšanu dome vēl lems kārtējā sēdē 26. novembrī.

Izveido jaunu amata vienību

Deputāti apstiprināja jaunas amata vienības – komēdijteātra vadītāja - izveidi Iecavas kultūras namā. Iestādes vadītāja Alma Spale komitejai skaidroja, ka teātra trupa kultūras namā veiksmīgi darbojas jau gadu, tās dalībnieki ir aktīvi un jau demonstrējuši vairākas izrādes, bet trupas vadītāja visu šo laiku ir strādājusi bez atalgojuma.

Izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī

Pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības centrs» direktors Sandris Kaidaks lūdza komiteju apstiprināt jauno maksas pakalpojumu cenrādi. Nepieciešamību veikt izmaiņas cenrādī S.Kaidaks skaidro ar to, ka maksas pakalpojumu cenas nav pārskatītas un mainītas kopš 2016. gada. Pakalpojumiem, ko apmaksā valsts – pacienta iemaksa, līdzmaksājums – cenas paliks nemainīgas. Finanšu komiteja iepazinās ar jauno cenrādi un lēma to virzīt apstiprināšanai domes sēdē.

Neplānoti izdevumi

Apsekojot Sila kapu kapliču, tika konstatēti bojājumi jumta seguma salaiduma vietās, kā rezultātā lietus laikā ūdens iekļūst iekštelpās un bojā ēkas konstruktīvos elementus, informēja pašvaldības administrācijas izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs. Jumta remontam ir nepieciešami 25 355 eiro.

Vēl M.Veinbergs informēja, ka būvniecības objekta «Zemgales ielas pārbūve posmā no Dārza ielas līdz Tirgus ielai un Tirgus ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz Zemgales ielai» lietus ūdens kanalizācijas izbūves un asfaltēšanas darbiem ir nepieciešams papildu finansējums 19 650 eiro apmērā.

Tas saistīts ar to, ka būvniecības laikā tika konstatētas neatbilstības esošo pazemes komunikāciju izvietojumā, kā arī ir nepieciešams koriģēt asfalta seguma augstuma atzīmes, asfalta seguma apjomu un ielas seguma konstruktīvo risinājumu.

Abus jautājumus komiteja lēma virzīt apstiprināšanai domē.

Izmaiņas normatīvajos aktos

Komiteja skatīja saistošo noteikumu «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Iecavas novadā» projektu un izteica savus priekšlikumus dokumenta uzlabošanai.

Jaunie noteikumi paredz, ka atvieglojumus varēs saņemt ne tikai fiziskas, bet arī juridiskas personas. Finanšu komiteja lūdza pašvaldības administrācijas nodokļu inspektori Evitu Heidemani uz domes sēdi sagatavot dažus piemērus tam, kā jaunie noteikumi ietekmēs Iecavas novadā reģistrētos uzņēmumus.

Komiteja atkārtoti skatīja noteikumu «Par pašvaldības atbalstu kultūras attīstības veicināšanai Iecavas novadā» projektu. Ņemot vērā dokumentā piefiksētās nepilnības, komiteja lēma uzdot darba grupai vēlreiz izskatīt dokumentu un atkārtoti iesniegt to skatīšanai komitejās.

Deputāti atbalstīja nolikuma «Par Iecavas novada jaundzimušo sveikšanu» projekta virzīšanu apstiprināšanai domes sēdē.

Meklē pielietojumu telpām

Tāpat kā Izglītības, kultūras un sporta komiteja, arī Finanšu komiteja skatīja jautājumu par iespējamo pielietojumu nesen iegādātajām telpām, kuras atrodas virs Zorģu bibliotēkas.

Zorģu bibliotēkas vadītāja Aina Ezergaile un Zorģu ciema aktīviste Sigita Lazberga iesniedza savu priekšlikumu – jaunajās telpās bibliotēka varētu regulāri organizēt izglītojošas nodarbības (tikšanās ar literātiem, gleznošanu, lekcijas, meistarklases, interešu grupu tikšanās, vingrošanu, nometnes), kā arī paplašināt brīvā laika pavadīšanas iespējas dažāda vecuma Iecavas novada iedzīvotājiem. Tiesa, lai to visu varētu veiksmīgi organizēt, bibliotēkā būtu nepieciešams vēl viens darbinieks - bibliotekārs.

Komiteja atbalsta ideju par bibliotēkas telpu paplašināšanu, taču vispirms ir jānoskaidro telpu remonta izmaksas un jāizveido amata apraksts potenciālajai štata vietai. Kad tas būs izdarīts, komiteja šo jautājumu skatīs atkārtoti.

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    13.11.2019
TWITTER
Iecavas novads
09 jūl
❗️Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1. stāvā b… https://t.co/z0d6ntLeGn