Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Domes deputātu sēdes un apmeklētāju pieņemšana decembrī

28.11.2019 0

Ieskaties, kāds būs darba grafiks gada nogales mēnesī, kad ir vairāk brīvdienu.

Katru pirmdienu (izņemot 23. decembri)
plkst. 8-12 pieņem pašvaldības administrācijas izpilddirektors M. Veinbergs
plkst. 14-18 pieņem domes priekšsēdētājs A. Mačeks

Katru trešdienu (izņemot 25. decembri)
plkst. 9-12 pieņem pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks N. Vāvers
plkst. 8.30-12.30 un 17-19 pieņem būvinspektors K. Alksnītis (trešdienās plkst. 13.30-17 un piektdienās - telefoniski vienojoties pa tālr. 27867182)

Otrdien, 3. decembrī,
plkst. 8.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
plkst. 10-11 pieņem deputāte S. Lineja
plkst. 16-18 pieņem deputāts A. Avots (Ziemeļu bibliotēkā)

Piektdien, 6. decembrī,
plkst. 8.00 Attīstības komitejas sēde
plkst. 9-10 pieņem deputāts J. Pastars

Pirmdien, 9. decembrī,
plkst. 9.30-12 pieņem arhitekte D. Putna  

Otrdien, 10. decembrī,
plkst. 8.00 Finanšu komitejas sēde

Trešdien, 11. decembrī,
plkst. 10-12 pieņem deputāts S. Pašukovs

Pirmdien, 16. decembrī,
plkst. 17.30-18.30 pieņem Attīstības komitejas vadītājs J. Ludriķis, deputāti A. Kancāns, S. Karelis, K. Sinka un A. Grundmanis

Otrdien, 17. decembrī,
plkst. 8.30 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde
plkst. 10-11.00 pieņem Veselības un sociālo jautājumu komitejas vadītājs J. Siugalis un deputāts V. Gailums

Ceturtdien, 19. decembrī,
plkst. 8.30 domes sēde

Lapas informācija atjaunota:    28.11.2019
TWITTER
Iecavas novads
26 mai
Biļetes var iegādāties Iecavas kultūras nama kasē! https://t.co/NwXmrwCfdT