Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Aicinājums pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski

13.12.2019 0

2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā AS «Latvijas Pasts» jaunie pasta pakalpojumu tarifi un atsevišķu sūtījumu maksa pieaugs pat gandrīz divas reizes. Piemēram,

 

Ik gadu papīra formātā Iecavas novada pašvaldības administrācija sagatavo un izsūta ap 4300 maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) un ap 1600 rēķinu par pašvaldības zemes nomu.

Patlaban iespēju saņemt maksāšanas paziņojumus un rēķinus e-pastā izmanto tikai nedaudz vairāk kā 18% maksātāju - elektroniski 2019. gadā nosūtīti 870 maksāšanas paziņojumu par NĪN un 230 rēķinu par zemes nomu. Katru gadu, sagatavojot maksāšanas paziņojumus un rēķinus papīra formātā un piegādājot tos norādītajās adresēs, tiek iztērēts milzīgs daudzums papīra un naudas līdzekļu. Tādēļ aicinām nodokļu un nomas maksas maksātājus aktīvāk izmantot iespēju saņemt rēķinus e-pastā.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir iespēja pieteikties elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv. Tāpat elektroniskajam NĪN maksāšanas paziņojumam vai zemes nomas rēķinam var pieteikties Iecavas novada pašvaldības administrācijā, iesniedzot iesniegumu (veidlapas ir pieejamas arī Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pašvaldības administrācijas 1. stāvā). Atsakoties no papīra formāta rēķiniem, tiek saudzēti dabas resursi un taupīti līdzekļi!

Ir gadījumi, kad rēķinu saņemšanai maksātāji ir norādījuši e-pasta adresi, kas laika gaitā ir kļuvusi neaktuāla (netiek izmantota, bloķēta aizmirstas paroles dēļ, mainīta darbavieta u. tml.), taču jauna e-pasta adrese pašvaldībā nav norādīta, tādēļ aicinām iedzīvotājus gadījumos, ja ir notikusi e-pasta adreses maiņa, par to pašvaldību informēt.

Tāpat aicinām tos maksātājus, kuri nav gatavi e-rēķinu saņemšanai un kuri reāli nedzīvo savās deklarētajās adresēs, bet savulaik ir lūguši maksāšanas paziņojumus un rēķinus sūtīt uz faktiskajām dzīvesvietām, tās aktualizēt. Bieži ir gadījumi, kad rēķini vairākus gadus tiek sūtīti uz personas reiz norādītu dzīvesvietas adresi, pēc laika persona pārceļas dzīvot citur, nemainot deklarēto adresi, pašvaldībā nenorāda jauno faktisko dzīvesvietas adresi, tādējādi rēķini faktiski netiek saņemti, maksājumi netiek veikti un krājas parādi.

Īpašs lūgums privātmāju un lauku sētu īpašniekiem: nodrošināt pastkastītes esamību! Ik gadu pašvaldības administrācija no pasta saņem atpakaļ lielu daudzumu izsūtīto vēstuļu ar pastnieka atzīmi, ka norādītajā adresē «nav pastkastītes», tā ka papīrs un sūtījuma piegādei izlietotie naudas līdzekļi ir iztērēti velti.

Papildus mudinām jaunāko paaudzi un tos, kuri pārzina internetu, jautājumā par e-pasta adreses izveidi un elektronisko rēķinu drukāšanu palīdzēt sev tuviem cilvēkiem, kuri neorientējas tīmeklī. Tiem, kuri ikdienā strādā ar datoru, e-pasts un elektroniskie rēķini ir ierasta lieta, taču cilvēkiem, kuri ar to saskaras maz vai nemaz, datori un internets ir sveša pasaule. Tādēļ būsim atsaucīgi un izskaidrosim šos jautājumus tiem, kuriem nepieciešama palīdzība!

Evita Heidemane
Iecavas novada pašvaldības administrācijas nodokļu inspektore
Lapas informācija atjaunota:    12.12.2019
TWITTER
Iecavas novads
11 aug
#teirdarbs Informācija par aktuālajām pašvaldības iestāžu vakancēm - https://t.co/wQFfW4dUCH https://t.co/QwxQkMDUh4