Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi Attīstības komitejas sēde

08.01.2020 0

8. janvārī deputāti strādāja šī gada pirmajā Attīstības komitejas sēdē. Darba kārtībā bija četri jautājumi, sēdē nepiedalījās deputāti Laine Baha un Arnis Kancāns.

Komiteja iepazinās ar SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» (DzKS) sagatavoto informāciju par plānotajiem dārzkopības izdevumiem 2020. gadā un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kuru DzKS jāsniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Attīstības komiteja tarifa projektu apstiprināja un lēma to virzīt izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē.

Uzņēmums SIA «Reģionālie projekti» prezentēja izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam «Zemgales iela 48», Iecavā. Tā mērķis – pašapkalpošanās automazgātavas izbūve, kopējā apbūves teritorija 2542 m2. Komiteja iepazinās ar dokumentu un lēma to virzīt uz domes sēdi, kur tiks pieņemts lēmums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai.

Tāpat kā Izglītības, kultūras un sporta komiteja, arī Attīstības komiteja izteicas savus priekšlikumus par to, kādā veidā pašvaldībai izlietot konkursā «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019» iegūtos 15 tūkstošus eiro.

Komitejas deputāti atbalsta ideju par to, ka līdzekļi jāiegulda attālāku novada ciemu, nevis Iecavas infrastruktūras attīstībā. Deputāti vienojās, ka visvērtīgāk būtu iegādāties un uzstādīt jaunas rotaļu iekārtas Zālītes, Dimzukalna un Audrupu ciematā.

Pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane un dienas centra «Iecavnīca» sociālā darbiniece Ilva Vansoviča deputātus aicināja padomāt par nelielas naudas summas atvēlēšanu pasākuma ģimenēm ar bērniem rīkošanai šī gada vasarā, taču deputāti uzskata, ka līdzekļus šāda pasākuma rīkošanai var paredzēt pašvaldības ikgadējā budžetā.

Diāna Goldmane
jaunatnes lietu speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    09.01.2020
TWITTER
Iecavas novads
09 jūl
❗️Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Iecavas novada pašvaldības administrācijas 1. stāvā b… https://t.co/z0d6ntLeGn