Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Gaidām jaunus projektus un turpināsim iesākto

10.01.2020 0

2019. gada nogalē pašvaldība ir iesniegusi trīs projektu pieteikumus biedrības «Bauskas rajona lauku partnerība» izsludināto LEADER pieejas projektu divās konkursu kārtās. Ir saņemti biedrības lēmumi par visu projektu atbilstību un tālāku virzību vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

 

Projektu apstiprināšanas gadījumā ir plānots:

- ierīkot brīvā laika un sportisko aktivitāšu pavadīšanas laukumu Iecavas centrā starp daudzdzīvokļu ēkām (Edvarta Virzas 25, 27 un Tirgus 5), blakus jau ierīkotajai tīkla piramīdai. Atbilstoši īstenotajam iepirkumam laukuma izbūves summa ir 50 700,71 EUR, ieskaitot PVN, informatīvā stenda izmaksas 1497,98 EUR ar PVN. Eiropas Savienības līdzfinansējums projektam - 22 500 EUR;

- ierīkot daudzfunkcionālu sporta laukumu pie Iecavas upes, netālu no ielu vingrošanas laukuma. Īstenojot projektu, Iecavas novada iedzīvotājiem tiks nodrošinātas daudzveidīgas brīvā laika un sportisko aktivitāšu pavadīšanas iespējas (ziemā – hokejs, slidotava, ledus boulings, vasarā – inline hokejs, florbols, Ghetto futbols, basketbols, strītbols, teniss un badmintons, sagatavojot, mainot un pielāgojot dažādus aprīkojumus). Atbilstoši īstenotajam būvdarbu iepirkumam laukuma izbūves summa ir 55 720,33 EUR ar PVN, informatīvā stenda izmaksas 1497,98 EUR ar PVN, pārējā sporta aprīkojuma izmaksas 2700 EUR. Eiropas Savienības līdzfinansējums projektam - 22 500 EUR;

- pārbūvēt Iecavas Brīvības pieminekļa teritoriju, ieskaitot kāpnes. Atbilstoši īstenotajam iepirkumam projekta kopējā summa ir 97 031,70 EUR, no kuras 45 000 EUR būs ES līdzfinansējums.

Pašvaldība joprojām gaida 3. kārtas projektu vērtēšanas rezultātus ERAF, Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmā 2014.-2020. gadam. Ir plānots, ka 2019. gada jūlija sākumā iesniegtajiem projektu pieteikumiem dažādās jomās (brīvā laika pavadīšanas iespējas un drošs ceļš uz skolu, sociālā sfēra un kapsētu digitalizācija) rezultāti būs zināmi tikai 2020. gada 1. ceturksnī.

Šī gada aprīlī noslēgsies divus gadus ilgušais Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 projekts «Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē». Tā ietvaros Iecavas pašvaldībā ir uzlaboti sociālie pakalpojumi: iegādāta ar ratiņkrēslu pacēlāju aprīkota automašīna, tehniskie palīglīdzekļi, aprīkojums Dienas centram; pilnībā aprīkotas fizioterapijas un daudzfunkcionālās terapijas telpas.  Īstenoti sociālās integrācijas pasākumi: vasaras nometnes un kultūras pasākumi, nodarbību cikli senioriem un personām ar atkarības vai līdzatkarības problēmām; amatniecības nodarbības un dzīves prasmju apguve personām ar garīga rakstura traucējumiem), sociālās rehabilitācijas aktivitātes (masāža, daudzfunkcionāla un drāmas terapija, relaksācijas terapija). Sociālie darbinieki ir uzlabojuši savas profesionālās zināšanas un prasmes vairākos semināros, kā arī pieredzes apmaiņā Zviedrijā.

Sola turpinājumu bezmaksas veselības veicināšanas aktivitātēm. Ir izsludināti grozījumi 17.05.2016. MK noteikumos Nr. 310 Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem» 9.2.4.1. pasākuma «Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi» un 9.2.4.2. pasākuma «Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei» īstenošanas noteikumi. Šie noteikumi attiecas uz projektu «Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Iecavas novadā», kas ilga no 2017. līdz 2019. gadam. Tajos paredzēts, ka projekta aktivitātes tiks turpinātas no 2020. līdz 2023. gadam. Provizoriski aktivitātes varētu atsākties šī gada rudenī, informē projektu vadītāja Sintija Kalēja.

Ineta Bramane
novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    09.01.2020
TWITTER
Iecavas novads
26 mai
Biļetes var iegādāties Iecavas kultūras nama kasē! https://t.co/NwXmrwCfdT