Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Iedzīvotāji neapmierināti par plānoto siltumenerģijas cenu kāpumu

16.01.2020 0

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par SIA «Iecavas siltums» iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) otrdien, 14.janvārī, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi.

Iedzīvotāji neapmierināti par plānoto siltumenerģijas cenu kāpumu
FOTO: Anta Kļaveniece

Projekta iesniegšanas brīdī piemērojamais siltumenerģijas tarifs bija 50,91 EUR/MWh. Savukārt izvērtēšanai iesniegtajā tarifu projektā aprēķinātais – 56,87 EUR/MWh (bez PVN), kas ir par 5,96 EUR/MWh jeb 11,7% lielāks nekā pašlaik piemērojamais siltumenerģijas tarifs.

Kultūras nama zālē pulcējās vairāk nekā 40 interesentu, pārsvarā pensijas vecuma cilvēku, jo sapulces rīkošanai izvēlētais laiks darbdienas vidū bija nepiemērots strādājošajiem. Sanāksmes vadītājs SPRK Siltumenerģijas nodaļas vecākais eksperts Pēteris Dzintars iepazīstināja ar tarifa projekta izskatīšanas kārtību, sniedza informāciju par regulēto pakalpojumu un izmaksām, kuras tiek iekļautas tarifa aprēķinā.

 

Eksperts uzsvēra, ka pašlaik tarifa projektu izskatīšana ir pašā tā analīzes sākumā. SPRK vēl pagaidām apkopo komersanta iesniegtos dokumentus, lai padziļināti izvērtētu, vai tarifu projektā iekļautās izmaksas ir patiešām ekonomiski pamatotas. Aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts vēl var tikt mainīts tā izskatīšanas laikā. Kopumā tarifa apstiprināšanas procedūra ir samērā gara, un, visticamāk, jaunais tarifs stāsies spēkā tikai nākamajā apkures sezonā.

Sanāksmes turpinājumā vārds tika dots SIA «Iecavas siltums» pārstāvjiem, lai informētu iedzīvotājus par tarifa projektu. Uzņēmuma jurists Andis Kaspars skaidroja, kādi ir argumenti tarifa palielināšanai: 2018. gada 1. oktobrī SIA «Iecavas siltums» noslēdza līgumu ar SIA «Agro Iecava» par siltumenerģijas piegādi, kas tiek saražota koģenerācijas procesā, un plānotais piegādes apjoms ir 8822 MWh; uzņēmums dabasgāzi pērk brīvā tirgus apstākļos; samazinājies pārdotās siltumenerģijas apjoms; uzņēmums veicis investīcijas siltumtrašu būvniecībā; mainījušās elektroenerģijas izmaksas, dabas resursu nodokļa nodevas apmērs, pamatlīdzekļu nolietojums, kredīta procentu maksājumu apmērs, patstāvīgās un mainīgās izmaksas; palielinājies minimālās algas apmērs.

Sanākušos iedzīvotājus argumenti gan nepārliecināja un, izrādot neapmierinātību, no zāles izskanēja saucieni: «Zagļi!», «Laupītāji!».

Iesaistoties diskusijā, iedzīvotāji kopumā bija negatīvi noskaņoti, jo izmaksas aug, bet algas un pensijas dzīves sadārdzinājumam netiek līdzi. Sanāksmes dalībniekiem nebija saprotams, kāda bijusi jēga siltināt mājas, lai ekonomētu, ja tagad, krītoties siltumenerģijas patēriņam, tarifi ir jāpaaugstina. Iedzīvotāji rēķinājuši, ka, ietaupot maksājumus par siltumu, varēs atļauties renovācijas kredīta maksājumus, bet, ja tiks paaugstināts tarifs, maksājumu slogs krietni pieaugs.

SIA «Iecavas siltums» pārstāvji skaidroja, ka siltumenerģijas patēriņa kritumu ietekmē ne vien renovētās mājas, bet arī klimatiskās izmaiņas, jo ziemas paliek arvien siltākas, taču no tā uzņēmuma pastāvīgās izmaksas nesarūk, un, lai pakalpojumu spētu nodrošināt arī turpmāk, tarifs ir jāceļ. Andis Kaspars norādīja, ka uzņēmums pēdējos gados ir strādājis ar zaudējumiem. Pašreizējo siltumenerģijas gala tarifu SPRK ir apstiprinājusi 2012. gada decembrī.

Iedzīvotāji jautāja, vai nākotnē ir plānots modernizēt uzņēmuma katlus un siltumtīklus, lai kaut kā bremzētu izmaksu kāpumu. Uzņēmuma pārstāvji skaidroja, ka jau decembrī plānots pabeigt katlu mājas pārbūvi Grāfa laukumā 5, kur tiks uzstādīts jauns biomasas (šķeldas) katls, kā arī veikt siltumtīklu pārbūvi, savienojot Iecavas centra un Dartijas mikrorajona siltumtrases. Iedzīvotājiem gan nebija skaidrs - ja jau tik drīz sāks darbu jaunā katlu māja, tad kāpēc tagad nepieciešams rosināt tarifa paaugstināšanu.

A. Kaspars skaidroja, ka, mainoties situācijai, tarifu atkal ir iespējams mainīt. Pagaidām uzņēmums tarifa izmaiņas pēc katlu mājas rekonstrukcijas neprognozē, bet tā cer nodrošināt, ka tarifs nepaaugstināsies.

Izskanēja jautājums, kāpēc siltummezglu apkalpošanas cena nav iekļauta tarifā un iedzīvotājiem par to jāmaksā atsevišķi. SPRK pārstāvis atbildēja, ka siltumapgādes pakalpojuma tarifā ir iekļautas tikai tās izmaksas, kas tieši attiecināmas uz siltuma ražošanu un nogādāšanu līdz ēkas ievadam jeb siltummezglam. Taču tas neliedz komersantam sniegt arī citus pakalpojumus, kas nav ar to saistīti.

Starp iedzīvotāju izteikumiem bija ierosinājums uzņēmumam SIA «Iecavas siltums» meklēt alternatīvus risinājumus izmaksu samazinājumam. Izskanēja jautājumi par uzņēmuma peļņu un darbinieku algām, papildu lietotāju piesaisti un iepirkto siltumu, neticība, ka viņu paustais viedoklis tiks ņemts vērā, pārmetumi par inovāciju trūkumu uzņēmuma darbībā un sanāksmei izvēlēto laiku.

Tie iedzīvotāji, kuri nevarēja apmeklēt uzklausīšanas sanāksmi klātienē, ar tarifu projekta kopsavilkumu, SPRK  prezentāciju un sanāksmes protokolu varēs iepazīties SPRK mājaslapā: http://ejuz.lv/6am6. Sanāksmes protokols publiski būs pieejams dažas dienas pēc notikušās uzklausīšanas sanāksmes.

Vienlaikus tarifu projekta izvērtēšanas laikā lietotājiem ir iespējas savus priekšlikumus un jautājumus sniegt gan pakalpojumu sniedzējam, gan SPRK, rakstot uz sprk@sprk.gov.lv.

SIA «Iecavas siltums» paskaidrojuma raksts un informatīvais materiāls par tarifa projektu pieejams mājaslapas www.iecava.lv sadaļā Uzņēmējdarbība > Pašvaldības kapitālsabiedrības > SIA «Iecavas siltums» > Siltumenerģijas tarifa projekts.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    16.01.2020
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE