Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Zemgalieši tiekas Iecavā

22.01.2020 0

Otrdien, 21. janvārī, Iecavas Mūzikas un mākslas skolā notika Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes kārtējā sēde, kurā piedalījās visu Zemgales novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji un pārstāvji.

Zemgalieši tiekas Iecavā
FOTO: Anta Kļaveniece

Tika apstiprināti vairāki svarīgi dokumenti: ZPR šīgada darba plāns pamatfunkciju īstenošanai, ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai un pašvaldību deleģēto uzdevumu izpildei; ZPR budžets šo uzdevumu īstenošanas nodrošinājumam; Zemgales reģionālā ainavas un zaļās infrastruktūras plāna 2020.-2027. gadam gala redakcija.

Sēdes darba kārtībā līdztekus tādam svarīgam jautājumam kā autoceļu attīstības programma turpmākajiem 20 gadiem tika lemts par projekta «Zemgales kultūras programma 2020» iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu projektu konkursam u. c. aktualitātes.

Viens no jautājumiem bija veltīts telemedicīnai Latvijas reģionos, kas paredz tehnoloģiju apvienošanu ar augstas kvalitātes aprūpi pacientu mājās un feldšerpunktos, sniedzot iespēju attālināti sazināties ar ārstiem speciālistiem. Iecerēts izveidot sistēmu, kuras ietvaros feldšeris vai apmācīts sociālais darbinieks pēc aprūpējamā lūguma sazināsies ar ārstu speciālistu, lai palīdzētu veikt telekonsultāciju (videozvanu tiešsaistē), kā arī palīdzēs ar mobilās diagnostikas ierīcēm noņemt nepieciešamos mērījumus, kas drošā veidā tiks nosūtīti medicīnas iestādei.

Kā vienu no telemedicīnas priekšrocībām tās izstrādātāji SIA «MedExprez» min to, ka tādējādi tiks veikta agrīna slimību atklāšana un diagnostika, lai uzlabotu iedzīvotāju veselības stāvokli un samazinātu kopējās ārstēšanas un aprūpes izmaksas.

Pēc sēdes pasākuma dalībnieki apmeklēja akciju sabiedrību «Balticovo».

Tamāra Šmite
novada pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    22.01.2020
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE