Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Sagatavots pašvaldības budžeta projekts

24.01.2020 0

Pašvaldības budžets jāiesniedz domei apstiprināšanai divu mēnešu laikā kopš apstiprināts valsts budžets. Iecavas novada pašvaldības darbībai nozīmīgāko dokumentu plānots apstiprināt kārtējā domes sēdē 28. janvārī.

Ar domes priekšsēdētāja Aivara Mačeka rīkojumu jau decembrī tika izveidota darba grupa novada pašvaldības 2020. gada budžeta projekta izskatīšanai. Šī svarīgā dokumenta sagatavošanā darba grupa, kuras sastāvā ir seši domes deputāti un pieci administrācijas pārstāvji, janvārī intensīvi strādājusi, spriešanai sanākot kopā trīs reizes.

14. janvārī uz darba grupas sanāksmi bija uzaicināti arī attiecīgo izpildinstitūciju vadītāji un budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniedzēji, lai uzklausītu viņu redzējumu   plānoto vajadzību finansiālajam pamatojumam. Budžeta projekts skatīts arī divās Finanšu komitejas sēdēs. 22. janvārī Finanšu komiteja nolēma sagatavoto budžeta projektu iesniegt domei.

Pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja Indra Latviete, kuras pienākumos ir apkopot visus ar novada budžetu saistītos ieņēmumus un izdevumus, lai sagatavotu budžeta projektu iesniegšanai domes deputātiem apstiprināšanai, informē, ka pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms šogad prognozēts 11 469 556 EUR, izdevumu kopējais apjoms 12 776 023 EUR. Budžeta līdzekļu deficītu plānots segt no naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā.

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tai nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kurā šie līdzekļi ir paredzēti. 

Tamāra Šmite
novada pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja
Lapas informācija atjaunota:    24.01.2020
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE