Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Pievērš uzmanību nesakoptajām teritorijām

14.02.2020 0

Katru pavasari ugunsdzēsēji glābēji ik dienas steidzas dzēst vairākus desmitus kūlas ugunsgrēku, kuros ne tikai deg tūkstoši hektāru Latvijas teritorijas, bet arī cieš un iet bojā cilvēki. Tāpat, dedzinot kūlu, sarūk bioloģiskā daudzveidība, samazinās dažādu augu, kukaiņu, putnu un zīdītāju skaits.

Lai pasargātu iedzīvotājus un īpašumus, kā arī lai samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas novada nodaļas darbinieki apseko novada teritoriju, apzina nesakoptās pļavas un laukus un veic pārrunas ar to īpašniekiem.

Jāatgādina, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. pantu par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 2900 eiro.

Normatīvajos aktos nav noteikts, cik bieži zāle ir jāpļauj, taču neatkarīgi no tā, kādam mērķim nekustamais īpašums tiek izmantots, īpašniekam ir jāveic zemes apsaimniekošanas pasākumi, nepieļaujot kūlas veidošanos. Sev piederošās teritorijas ir jākopj un zāle ir jāpļauj savlaicīgi, citādi pavasarī cīņa ar kūlas ugunsgrēkiem ir jau cīņa ar sekām, ko izraisa vienaldzība un nesakopta vide.

Anta Kļaveniece
Lapas informācija atjaunota:    13.02.2020
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE