Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Notikusi kārtējā Finanšu komitejas sēde

14.02.2020 0

Iecavas novada domes Finanšu komiteja 11. februāra sēdē strādāja pilnā sastāvā.

Notikusi kārtējā Finanšu komitejas sēde
FOTO: Beata Logina

Darba kārtībā bija 14 jautājumi. Vairumā no tiem gala lēmums būs jāpieņem deputātiem domes sēdē.

Iecavas pamatskolas direktore Aija Semjonova iepazīstināja ar sagatavotajiem priekšlikumiem par telpu un stadiona īres maksas izcenojumiem, ēdināšanas pakalpojumu un naktsmītņu izcenojumiem nometņu dalībniekiem, kā arī transporta pakalpojumu izcenojumiem.

Deputāti izskatīja arī Finanšu nodaļas sagatavotos lēmumprojektus, kuros 2020. gadam noteikts pašvaldības atbalsts par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē un privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kā arī aprēķinātas Iecavas novada pašvaldības izglītības iestāžu viena izglītojamā izmaksas pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» valdes loceklis Juris Jundulis informēja par pasākumu plānu nelegālo ūdens pieslēguma vietu atklāšanai un ūdens zudumu novēršanai. Jau pagājušajā nedēļā savā kārtējā sēdē 7.februārī ar plānu tika iepazīstināti Attīstības komitejas deputāti.

Pašvaldības kapitālsabiedrība iecerējusi stingri vērsties pret nemaksātājiem un plānu ieviest, sākot ar kontroles skaitītāju iegādi un kontrolaku ierīkošanu. Lai operatīvāk konstatētu ūdensvada bojājumu vietas un noskaidrotu ūdens zudumu zonas, paredzēts uzstādīt plūsmas mērītājus ūdensvada akās ar datu attālinātu pārraidi. Tāpat plānota ūdensvadu atzaru apsekošana, pielietojot videoiekārtu. Vēl gan jālemj par finansējumu iekārtas iegādei. J. Jundulis skaidroja, ka tiekot organizēta arī neatkarīgas firmas piesaiste, lai pakāpeniski pārbaudītu, cik kvalitatīvi klientiem ūdens skaitītāji ierīkoti līdz šim.

Komiteja lēma par Iecavas Mūzikas un mākslas skolas (IMMS) rīkotā solfedžo un mūzikas teorijas konkursa dalības maksu, kā arī pievērsās jautājumam par darba samaksu IMMS pedagogiem, kurš iepriekš jau skatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē.  Deputāti uzklausīja gan iestādes direktora pienākumu izpildītāja Gata Priekuļa, gan pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītājas Vijas Ielejas plašu skaidrojumu un vienojās, ka vēl nepieciešamas diskusijas, lai rastu optimālu risinājumu kadru mainības problēmai.

Beata Logina
Lapas informācija atjaunota:    19.02.2020
TWITTER
Iecavas novads
11 aug
#teirdarbs Informācija par aktuālajām pašvaldības iestāžu vakancēm - https://t.co/wQFfW4dUCH https://t.co/QwxQkMDUh4